Så jobbar social­förvaltningen efter kniv­attackerna

Med anledning av uppgifter i media kring att mannen som miss­tänks för knivattacken i Vetlanda haft kontakt med social­tjänsten kommenterar nu socialchef Anders Saldner dessa uppgifter.

Socialchef Anders Saldner framför stadshuset

Socialchef Anders Saldner kan på grund av sekretessen inte kommentera innehåll eller vilken typ av kontakter mannen har haft med socialtjänsten.

Social­förvaltningens personal blev, precis som många Vetlanda­bor, djupt påverkade av den tragiska händelsen i Vetlanda i onsdags. Socialchef Anders Saldner kan utifrån sekretess inte kommentera innehåll eller vilken typ av kontakter mannen har haft med socialtjänsten.

– Jag kan varken bekräfta eller dementera innehållet i enskilda samtal eller vad vi gör eller inte gör i enskilda ärenden. Men generellt kan jag säga att får vi några som helst indikationer på att något sådant här som skedde i onsdags skulle kunna hända, så slår vi självklart genast larm, säger han.

Anders Saldner poängterar också att social­tjänsten jobbar för att personer som har behov av kontakt med andra huvudmän, exempelvis psykiatrin, ska slussas vidare.

– Generellt gäller att när det finns behov som ligger utanför vårt ansvars­område, oavsett om det gäller psykisk ohälsa eller migrations­frågor, så är vi angelägna om att det ska ske.

Socialförvaltningen bistår polisen i utredningsarbetet.

– Vi samarbetar fullt ut med polis och åklagare. Vi är angelägna om att bidra i den mån vi kan för att polis och åklagare ska kunna kartlägga händelse­utvecklingen den här hemska onsdagen, men just nu är det viktigt att de får lägga det pusslet ostört, säger Anders Saldner.