Tre veckors försening av nya Tomasgården

Den nya delen av Tomas­gården skulle vara klar i början av februari 2021, men nu står det klart att byggnationen blivit ungefär tre veckor för­senad. I stället är det den 25 februari som gäller för de verk­samheter som ska flytta in i byggnaden.

Den nya huskroppen av Tomasgården

Den nya byggnaden vid Tomasgården är snart klar för inflyttning, ungefär tre veckor senare än planerat.

Den nya delen av Tomasgården ska rymma både förskola och särskilt boende för äldre. Men väntan på att få flytta in i nya, fräscha lokaler blir lite längre än tänkt. Förseningen beror på hög personalfrånvaro hos entreprenörerna som ansvarar för arbetet.

– Pandemin drabbar alla, konstaterar byggprojektledare Susanne Bertilsson. Det handlar mest om installationerna, ventilation och el som blivit påverkade så här på slutet, då de inte kommit fram som de ska när folk har blivit sjuka.

I stället för att ha Tomasgården klar till i början av februari ser det nu ut att bli klart för inflyttning i slutet av månaden. Både förskolans och boendets lokaler förväntas vara klara den 25 februari.

Ser fram emot att flytta in

Den verksamhet som påverkas mest av förseningen är den nya förskolan Vildvinet som ska husera på bottenplan. Förskolan hade planerat att flytta in i samband med sportlovet under vecka 7, men nu ser flytten ut att dröja ungefär tre veckor.

– Det blir en viss besvikelse när alla sett fram emot att få flytta in, men samtidigt så får man ha förståelse i dessa tider för att det kan bli förseningar, säger Ingela Nyberg, verksamhetschef för förskolorna i Vetlanda kommun.

Den nya förskolan är en hopslagning av Östanskogs och Tallbackens förskolor. Båda två har cirka 30 till 35 barn som nu ska flytta in på Vildvinet. Utöver barnen från nämnda förskolor tillkommer också en del nya förskolebarn.

– De nya barnen som ska börja får placeras på Östanskog och Tallbacken så länge. Och de som redan går där får vara kvar i ytterligare några veckor.

I samband med att förskolan får tillgång till sina nya lokaler ska även ledningspersonal som idag sitter på Bangårdsgatan flytta in på Vildvinet temporärt. Det ska också finnas plats för rektor och specialpedagog, så tills Vildvinet är klar för inflyttning ska situationen lösas även för dem.

– Vi ska lösa en del praktiska saker nu, som maten med måltidsservice, lokalvård och de delarna som behöver förlängas i våra nuvarande lokaler. Sen får vi planera om med leverans av nya möbler, flytt med vaktmästare och nya scheman, säger Ingela Nyberg.

Påverkar inte särskilda boendet

Det särskilda boendet som ska flytta in i nya lokaler påverkas inte av förseningen. Flytten är inte planerad förrän den 1 mars och de boende ska inte flytta in förrän den 15 mars.

– Så länge allt går som det ska med slutbesiktning så kan vi flytta in som planerat, säger Bethina Knutsson som är områdeschef för Tomasgården.

Den nya delen av Tomasgården ska ta emot boende från Viken och Vilan. Viken är en avdelning som temporärt har varit i Bäckagårdens lokaler, medan Vilans äldreboende görs om till seniorboende.

– De som har beslut om särskilt boende från Viken och Vilan ska flytta med till nya Tomasgården. Men det kommer troligtvis också bli plats för ungefär 10 nya brukare, avslutar Bethina Knutsson.