Luciafirande utvecklar förskole­barnens digitala kompetens

Att använda digitala verktyg och lära barnen att bli producenter istället för stilla­sittande konsumenter är en viktig del i förskolans arbete. Lucia­firandet på Tänd­hatten, som just nu visas för föräldrarna på ett filmjölks­målat fönster, är ett lysande exempel på hur det kan se ut.

Film från julfirande visas på fönstret

På två av Tändhattens fönster rullar filmer och bilder från luciafirandet som föräldrarna kan ta del av vid hämtning och lämning.

– Vi började tidigt att diskutera hur vi skulle kunna lösa årets lucia­firande i och med att vi inte kunde samla alla pedagoger, föräldrar och barn som vanligt. Barnen tycker ju att det är väldigt roligt att vara utklädda så vi valde ett digitalt firande och lät dem frossa i lucia­kläder hela veckan, säger rektor Carina Bergen­blad.

Även pedagogerna har varit utklädda och under lucia­veckan ordnades en rad olika aktiviteter med luciatema, allt från skapande till föreställningar. Alltihop har dokumenterats med filmer och bilder där barnen fått medverka i den utsträckning de själva velat.

– Vi har försökt avdramatisera och fokusera på lusten och glädjen istället för ett tillrätta­lagt lucia­firande. När vi ordnat traditionellt luciatåg så är det mycket fokus på att det ska vara på “rätt” sätt, det blir mer spontant om barnen får göra saker utan att känna den pressen, säger Carina Bergen­blad.

Lär sig källkritik

Barnen har bland annat fått jobba med green­screen och på så sätt kunnat få olika bakgrund till filmer och foto, exempelvis hamnade ett av lucia­tågen på en sandstrand.

–Genom digital kompetens ger vi barnen förmågan att kritiskt granska vad som är fantasi och påhittat och vad som är verklighet. Är det här på riktigt eller hur kommer det sig att vi kan stå på en sand­strand? Det handlar om att lära sig handskas med den information man får till sig, det är en viktig grund när de möter världen, säger Carina Bergenblad.

Film på fönstren

Materialet har satts ihop till korta filmer och bildspel som föräldrarna kan ta del av, bland annat på tillfälliga projektor­dukar målade med filmjölk på två av förskolans fönster.

– Det har varit väldigt uppskattat, särskilt eftersom vi inte kunnat genomföra föräldra­möten och work­shops som vi tänkt oss. Nu får föräldrarna se barnen i vardags­situationer och ta del av deras verklighet, hur hjälpsamma de är och vad de faktiskt klarar av, och det tycker de förstås är jätte­roligt, säger Carina Bergenblad.

Digital vardag

IKT, det vill säga informations- och kommunikations­teknik, är en viktig del i arbetet på Tändhatten och förskolan har idag tre pedagoger med särskilt IKT-ansvar.

– Det är en levande del i undervisningen och vardagen på många olika sätt där vi hela tiden kopplar ihop det analoga med det digitala. På avdelningarna för de större barnen har vi till exempel jobbat med larver. Vi har tittat på hur den rör sig och filmat när vi gör samma rörelser, förstorat upp bilder och på så sätt upptäckt massa detaljer i larvens utseende och byggt egna larver. Det handlar mycket om att upptäcka sin omvärld och med teknikens hjälp kan vi ta det ett steg vidare, berättar Jennifer Cederborg som är en av IKT-pedagogerna.

Projekten dokumenteras och materialet sätts upp på en process­vägg där föräldrarna kan följa arbetet.

– Det öppnar för samtal där barnen kan visa vad de gjort och vad de lärt sig. De äldre barnen väver in det vi jobbat med i sin egen lek, medan de yngre ofta vill göra om samma sak igen och igen. Som pedagog är det väldigt roligt att jobba med teknik på det här sättet, det är en utmaning att hela tiden anpassa nivån efter de olika barn­grupperna så att alla får ut något av det, säger Britt-Marie Asp som också är IKT-pedagog på Tändhatten.

Bygger förståelse

Syftet är att bygga en förståelse för hur barnen kan ta hjälp av tekniken, vilket ligger i linje med förskolans läro­plan som säger att alla förskole­barn ska få möjlighet att utveckla en digital kompetens.

– Det är jätte­viktigt att inte fastna i att bli en digital konsument där man exempelvis bara spelar och blir stillasittande, vilket ofta är något som både vårdnads­havare och vi är rädda för. Genom att göra egna sagor och filmer blir man istället en producent. Förskolan är första steget i varje barns utbildning och vi försöker ge dem så många upplevelser och möjligheter vi kan att testa, för man lär sig på så många olika sätt, säger Carina Bergen­blad och tillägger att förskolan också får med frågor kring hur man beter sig mot varandra på nätet och i digitala samman­hang av bara farten.

– Det är viktigt att man alltid frågar kompisen om det är okej att exempelvis lägga ut en bild, men också att vi vuxna frågar barnen om de vill vara med innan vi fotar eller filmar och att vi respekterar ett nej.