Nu får konsumenten vägledning i Vetlanda

Nu erbjuder kontaktcenter Vetlandaborna ännu mer service. Från och med årsskiftet tar Vetlanda kommun över konsumentvägledningen från Konsument Höglandet i Nässjö.

Linn Bäckstrand

Linn Bäckstrand, som tidigare jobbat som samhällsinformatör och teamledare på kontaktcenter, går nu in i rollen som konsumentvägledare.

Du som vill ha hjälp med konsumentvägledning kan nu få det på kontaktcenter i Vetlanda, och behöver inte längre åka till Nässjö.

Vetlanda kommun var tidigare en del av Konsument Höglandet, där vi betalade Nässjö kommun 170 000 kronor om året för tjänsten. Detta är pengar som nu läggs lokalt istället.

– Kontaktcenter ska vara en väg in till den kommunala servicen och det innebär bland annat att samordna många olika tjänster till ett och samma ställe. Allt för att göra det enkelt för medborgarna att få hjälp med sina ärenden, säger kommunikationschef Annelie Jönsson.

Allmän vägledning

Vetlanda kommun ska erbjuda allmän och grundläggande vägledning för enskilda konsumenter, det vill säga vägledning om vad som är viktigt att tänka på inför ett köp eller vid en reklamation. Vi ska också ge information om hur lagstiftningen ser ut. Vid juridiska frågor hjälper vi dig att ta ärendet vidare.

Linn Bäckstrand, som tidigare jobbat som samhällsinformatör och teamledare på kontaktcenter, går nu in i rollen som konsumentvägledare.

– Konsumentverket har uppgiften att utbilda lokala konsumentvägledare och under hösten har jag genomfört deras utbildningar. Som stöd i min roll finns också ett nätverk med konsumentvägledare i andra kommuner som jag kan bolla olika frågor med, säger Linn Bäckstrand.

Tjänsten som konsumentvägledare utgör 20 procent av Linns tjänst.

– Jag känner mig redo och taggad att vägleda allmänheten i frågor som har med konsumentvägledning att göra, säger Linn.

Skuldrådgivning

Viktigt att tänka på är att konsumentvägledning inte är samma sak som budget- och skuldrådgivning. I Vetlanda kommun ligger den tjänsten på socialförvaltningen.