Två förslag kring kontaktcenter överlämnade till politiken

Stadshusets foajé skulle kunna byggas om på två olika sätt för att rymma kommunens kontakt­center. På onsdagen presenterades de två förslagen för politikerna i kommun­styrelsen.

Interiör stadshusets foajé

I båda förslagen skapas utrymme för väntrum och besöksdatorer i den befintliga entrén.

Tekniska kontoret har under hösten utrett vilka möjligheter det finns att eventuellt flytta över kontakt­center till stads­huset. Utredningen har landat i två möjliga förslag som nu har lämnats över till politiken.

Det första förslaget handlar om att bygga två nya rum i foajén, ett på varje sida om hissen. Det ena blir ett arbetsrum för telefoni och det andra ett mötesrum. Båda får hel­glasade väggar och arkitektoniska element som sten­trappor och undertak bevaras genom att byggas in i rummen.

Det andra förslaget bygger på att telefonidelen av kontakt­centers verksam­het flyttar in i ett befintligt arbetsrum en våning upp och att det bara skapas ett nytt rum i foajén, ett mötes­rum.

Den totala kostnaden för det första förslaget landar på drygt 1,7 miljoner kronor medan det andra förslaget är något billigare med 1,4 miljoner kronor.

En väg in

Kontakt­center är medborgarnas väg in till Vetlanda kommun för både information och hand­läggning av ärenden, via besök, telefon, e-post, sociala medier, e-tjänster och chat.

Idag finns kontakt­center på Storgatan 5B i lokaler som ägs av Witala­bostäder och som har byggts om för att anpassas till nuvarande verksamhet. Kostnaderna för lokal­anpassningarna ligger utöver hyran och sägs hyres­avtalet upp blir kommunen återbetalnings­skyldig drygt 742 000 kronor.

Stads­arkitekten förordar det andra förslaget, med ett nytt rum i foajén, eftersom det innebär minst påverkan på stadshusets arkitektur. Verksamheten föredrar det första eftersom det ger en bättre arbetsmiljö.

– Kommer politiken fram till att en flytt är lämplig så anpassar vi oss givetvis efter det. Men fokus kan inte enbart kan vara en bemannad foajé i stadshuset, vi måste ha ändamålsenliga lokaler och en verksamhet som fungerar. Sett till framtida behov så finns det små möjligheter till utveckling med dessa lokallösningar, säger kommunikationschef Annelie Jönsson.

Frågan var uppe som ett informations­ärende på kommun­styrelsen som valde att hänskjuta frågan till budgetberedningen och samtidigt avvakta utredningen kring obemannad reception.

– Jag välkomnar att man skickar vidare frågan till budgetberedningen så att både den obemannde receptionen och kontaktcenters första år hinner utvärderas. Det känns bra att man vill tänka igenom frågan lite ytterligare, säger Annelie Jönsson.

Ritning förslag 1

Förslag 1. Två nya rum skapas i foajén.

Ritning. Förslag 2

Förslag 2. Ett nytt rum skapas i foajén och telefonin flyttas till befintligt kontor en våning upp.