Nu måste företag registrera sitt farliga avfall

Från 1 november 2020 gäller en ny lag kring registrering av farligt avfall i samband med lämning eller hämtning. Nu ska alla företag och verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera in antecknade uppgifter till ett nytt avfalls­register hos Naturvårdsverket.

Kemikalier i olika former på en metallhylla.

Som verksamhets­utövare behöver du ta reda på vilket farligt avfall som förekommer i din verksamhet. Du registrerar sedan detta i Naturvårdsverkets nationella register.

-Det finns redan en antecknings­skyldighet (tidigare journal­föring) för verksamheter som producerar eller hanterar farligt avfall, men alla har inte varit medvetna om det. Vad som ska antecknas beror på om du är avfalls­producent, transportör, insamlare, handlare, mäklare eller om du behandlar avfallet. Det är uppgifter från de här anteckningarna som nu ska rapporteras in till ett särskilt avfalls­register varje gång någon hämtar och lämnar farligt avfall, säger Cecilia Karmetun, miljö­inspektör.

Exempel på verksamheter som räknas till avfalls­producenter och på vilket farligt avfall som kan uppkomma:

  • kontor (lysrör, viss elektronisk utrustning, batterier)
  • jordbrukare (kasserade växtskydds­medel)
  • frisersalonger (farliga kemikalie­rester)
  • rivnings- och byggföretag (jord-, bygg- eller rivnings­avfall som innehåller farliga ämnen)
  • bilmekaniker (spillolja, oljefilter, bilbatteri).
  • butik (kemiska produkter som inte går att sälja utan kasseras)

-Det är viktigt att vi får en bättre bild över det farliga avfallets transport inom Sverige. I dag händer det att farligt avfall blir fel omhändertaget när det hamnar hos oseriösa avfallshandlare eller dumpas i naturen. Vilket kan vara en risk för både miljö och hälsa under en lång tid framöver, säger Cecilia Karmetun.

Miljö- och byggförvaltningen har skickat ut information till företag. Du kan läsa mer om vad som gäller och hur du registrerar på sidan för "Farligt avfall".