Medräknade kapitalkostnader medför positiv budgetjustering

Ett utrymme om 17 miljoner kronor ger möjlighet till omprioriteringar.

Ekonomichef Andreas Eliasson sitter i soffa.

Ekonomichef Andreas Eliasson menar att justeringen kan användas för att mildra besparingarna under 2022-2023

Det handlar om ett fel i underlagen som gör att vissa kapital­kostnader räknats med dubbelt. Det innebär att nämnderna i budgeten tilldelats mer pengar än politiken avsett.

– När vi började räkna på detta så kunde vi ganska snabbt identifiera var felet låg. Nämnderna har fått fel kompensation för kapital­kostnader, säger ekonomi­chef Andreas Eliasson.

Detta påverkar inte nämndernas ekonomiska förutsättningar utifrån de prioriteringar som är gjorda av budget­beredningen. Arbetet med att bryta ner budget­ramarna på detaljnivå har inte påbörjats eftersom nämnderna avvaktat det slutliga budget­beslutet.

Förbättrat läge

Kapital­kostnader är kostnader för exempelvis räntebetalningar och värde­minskningar i samband med investeringar.

– Vi kommer att göra en budget­justering som påverkar nämndernas ramar men det är inget som kommer att påverka prioriteringarna, vård- och omsorgs­nämnden kommer exempelvis att få de 14 miljoner extra för 2021 som politiken har beslutat. Det gäller också tillskotten för socialnämnden på åtta miljoner, tekniska nämnden på 500 000 kronor och Höglandets räddningstjänstförbund på en miljon, säger Andreas Eliasson.

– Som det ser ut nu medför det att vi hamnar i ett bättre läge inför nästa års budget­beredning, säger Andreas Eliasson.

Uppe i kommunstyrelsen

Årets budget­arbete har innehållit många osäkerheter med stora variationer inom skatte- och statsbidrags­intäkter vilket är en förklaring till att upptäckten gjordes sent i processen. Exempelvis tillkom så sent som i september 31 miljoner kronor i nya statsbidrags­intäkter för 2021.

På grund av corona­pandemin sköts budget­arbetet upp och den budget som normalt klubbas av fullmäktige innan sommaren togs istället på oktober­mötet.

– Det är beklagligt att detta har hänt. Vi kommer att jobba ännu mer med avstämningar för att säkra upp att det inte händer igen, säger Andreas Eliasson.

Kommunstyrelsen har fått information och kommunfullmäktige kommer att behandla frågan om justeringen av budgetramarna i december.