Så förhindrar du problem med råttor

Miljö- och byggförvaltningen har under de senaste månaderna fått in många samtal från kommuninvånare som har problem med råttor. Det finns mycket du kan göra själv för att förhindra att skadedjuren tar sig in hemma hos dig.

Två miljöinspektörer från kommunen står framför en buske.

Eva Jansson och Cecilia Karmetun på miljö- och byggförvaltningen har fått många samtal från kommuninvånare som fått problem med råttor.

– Vi misstänker att antalet råttor har ökat mycket eftersom vi har fått in många fler samtal från kommuninvånare om att de har sett fler råttor än tidigare år. Det går inte säga säkert vad det beror på utan det är ofta flera olika faktorer som spelar in. Det kan till exempel vara vädret och tillgång till föda, säger miljöinspektör Cecilia Karmetun.

Även Njudung Energi har märkt av en ökning.

– Vi bekämpar råttor i avloppsledningarna och vi har märkt att antalet råttor har ökat den senaste tiden. Vi gör allt vi kan för att få ner antalet, säger Kim Tietze, driftchef VA, Njudung Energi.

Eftersom råttor finns överallt så krävs det insatser från alla håll för att de inte ska bli ett problem i samhället. Det är varje fastighetsägares ansvar att i första hand förebygga och vid behov bekämpa för att hålla nere antalet.

Känner oro

De flesta som har hört av sig till miljö- och byggförvaltningen är rädda att råttorna ska ta sig in i deras hus.

– Råttor sprider både sjukdomar och kan förstöra mycket inomhus, så jag förstår att man kan känna oro. Det finns mycket man kan göra själv för att förhindra att råttorna tar sig in, som att se till att man inte har några öppningar någonstans i huset. Det är viktigt att rensa bort fallfrukt och se till att soptunnorna inte står öppna, säger Eva Jansson, miljöinspektör.

Här är några exempel på vad du själv kan göra för att förhindra problem med råttor.

Förebyggande åtgärder - exempel.

  • Se till att det inte finns några öppningar i byggnaden där råttor kan ta sig i.
  • Se över ventilationskanaler, källare, vind, soptunnor, soprum, kompost och avloppsbrunnar. Råttor behöver ungefär 20 millimeter för att kunna ta sig in.
  • Städa undan matrester och avfall som lockar till sig råttor.
  • Förvara hushållsavfall i slutna kärl med lock.
  • Förvara inte mat öppet utan i frys och kylskåp eller i slutna behållare.
  • Undvik att mata fåglar eller andra vilda djur i närheten till bostäder.
  • Informera din fastighetsägare om du upptäcker råttor kring din bostad.
  • Det finns olika mekaniska fällor i butikerna. Det kan vara svårt att bekämpa råttor med en klassisk råttfälla.

Anlita ett proffs på skadedjursbekämpning

Om du får problem med råttor och inte kan ta hand om problemet själv kan det vara bra att anlita en professionell skadedjursbekämpare som har bra kunskaper om djurens beteenden. Hemförsäkringen täcker ofta sanering av skadedjur.

Det är inte längre möjligt för privatpersoner att köpa råttgift i butik och endast yrkespersoner med särskilt tillstånd får använda dem. Om skadedjursbekämparen måste använda råttgift på en plats där allmänheten får vistas så måste de lämna in en underrättelse om detta till miljö- och byggförvaltningen.