Tillsammans är ledordet när personal skapar ny förskola

Från att ha presenterat sig med namn och arbets­plats vid varenda gemensam träff till en grupp där man gärna utbyter erfarenheter, tar hjälp av varandra och driver framåt tillsammans. Den planerade flytten till nya förskolan på Tomas­gården har svetsat samman personalen på förskolorna Östan­skog, Tall­backen och Vilan.

Tiina Vesala, Ulrika Svahn Bexell, Helena Gidius och Ingela Rosander framför planeringstavlan kring nya förskolan.

Att våga bidra och att ha roligt tillsammans är några av utgångspunkterna i arbetet med att skapa en ny förskola på Tomasgården enligt Tiina Vesala, Ulrika Svahn Bexell, Helena Gidius och Ingela Rosander.

Det är omkring tre år sedan som arbetet inför den kommande förskole­flytten inleddes i personal­gruppen.

– Det har varit en jätteresa och är fortfarande. Men det är så kul! När vi besökte nybygget kände jag att jag skulle vilja flytta in imorgon, säger Ingela Rosander.

Den nya förskolan på Tomas­gården ska rymma det som idag är Östan­skogs och Tallbackens förskolor och kommer att jobba i nära samverkan med Vilans för­skola. Planerad inflytt är i början av februari nästa år. I en Teams­grupp får personalen kontinuerlig uppdatering kring vad som händer tillsammans med kvartals­visa sammanfattningar. De har också fått vara med och välja hur avdelningarna ska placeras och vara delaktiga i valet av inventarier.

Gemensam målbild

Men den nya förskolan handlar om så mycket mer än bara en ny byggnad. Och pedagogerna är glada över att det är en utgångspunkt som funnits med ända från början.

Bland annat har man etablerat en dela-kultur och satt upp en tydlig struktur för möten för att ge alla möjlighet att komma till tals och öka känslan av samman­hang och helhet. En gemensam målbild och Vetlanda kommuns värde­grund; mod, respekt, glädje och tillsammans, har också varit en framgångs­faktor.

– Tidigare jobbade man inom sina fyra väggar och hade mest kontakt med kollegor på samma förskola. Nu ser det helt annorlunda ut och det känns jätte­kul! Det är en stor vinst, inte bara för oss i personalen utan för hela verk­samheten. Vi är varandras resurser, säger Ulrika Svahn Bexell.

Skapar lugn

Sammantaget har processen skapat ett lugn som de menar smittar av sig, inte minst på barnen.

– Att vi tycker om lokalerna och är trygga med att vi ska dit har skapat ett lugn både för barnen och i kontakten med vårdnads­havarna, säger Ingela.

Rektor Tiina Vesala menar att det har varit viktigt att låta processen ta tid för att få med alla på tåget.

– Det är en sak att skriva ner det på ett papper, en annan att verkligen uppleva det. När jag ser hur långt vi kommit så kan jag inte låta bli att mysa, vi håller på att bygga upp något fantastiskt tillsammans, säger hon.