En ny verk­sam­het för den med vilja att träna

I månads­skiftet oktober-november slår den nya verk­sam­heten Tränings­viljan upp portarna på Bäcka­gården. Och tränings­vilja är precis vad som är i fokus. Här är syftet att brukare som själva är motiv­erade att träna ska få en chans att bi­behålla och stärka kroppens fysiska funktion.

Elisabeth Blomén Karlsson och Annica Söderberg står framför entrén till Träningsviljan.

Bakom Elisabeth Blomén Karlsson och Annica Söderberg syns entrén till den nya verksamheten Träningsviljan.

Elisabeth Blomén Karlsson och Annica Söderberg står framför entrén till Träningsviljan.

Den nya verksamheten är ett led i äldreomsorgsplanen som presenterades i kommunfullmäktige under september. I äldreomsorgsplanen förklarades behovet av nya vårdplatser, men också vad äldreomsorgen kan göra för att våra äldre ska kunna bo kvar längre i sina egna hem.

– Meningen med den här typen av träning är att brukare ska kunna hålla sig friska och att det ska dröja längre innan de behöver ansöka om hjälp, förklarar Annelie Albertsson som är områdeschef med ansvar för den nya verksamheten.

Hos Träningsviljan möts brukaren av aktiveringsledare Elisabeth Blomén Karlsson och undersköterska Annica Söderberg. Två personer som har friskvårdstänket med sig genom sin bakgrund som coacher. Det jobbar inga sjukgymnaster eller arbetsterapeuter på Träningsviljan, men det är de som bedömer om en brukare ska komma dit för träning och medverkar i utformningen av innehållet och insatserna. Verksamheten är helt kostnadsfri för brukaren.

– Sjukgymnasten eller arbetsterapeuten bedömer brukarens behov av att komma till Träningsviljan för att få vardagsträning. Det handlar inte om avancerad träning utan enkel träning som till exempel cykling, promenad, trappträning eller balansträning. Har personen ett individuellt träningsprogram sedan tidigare finns möjlighet att träna utifrån det, säger Annelie.

Syftet är att bibehålla eller stärka kroppens funktion, något som till exempel kan underlätta vid en funktionsnedsättning. Det kan till exempel handla om att brukaren har svårt att resa sig upp från en stol.

– Annica och Elisabeth är väldigt skickliga på att väva in träningen i de vardagliga sysslorna, det är nästan så att man luras till att träna genom att göra helt vanliga saker.

Brukaren kommer till verksamheten och spenderar ungefär tre timmar på plats, antingen under förmiddagen eller under eftermiddagen. Under de tre timmarna är det fullt fokus på vardagsträningen, bortsett från en fikapaus som ingår. Den som blir rekommenderad att komma till Träningsviljan har möjlighet att komma dit två gånger i veckan under en begränsad period.

Förutom att Träningsviljan ska hjälpa brukaren fysiskt så finns även en annan aspekt med i bilden.

– Den här typen av verksamhet är bra för det sociala, att det finns en mening och att man får något att göra. Här får man det lite på köpet, menar Annelie.

Olika kriterier

Men Träningsviljan vänder sig inte till vem som helst. Precis som namnet antyder måste det från brukarens sida finnas en vilja att träna för att bli bättre.

– Vi vänder oss till personer som är motiverade. Vi kan inte tvinga någon dit och försöka träna om de inte vill, det går inte, förklarar Annelie.

Det ska också vara möjligt att nå en bättre fysisk status, vilket är en bedömning som görs av sjukgymnast eller arbetsterapeut.

Utöver motivationen så riktar sig verksamheten till personer som fortfarande bor i ordinärt boende, eftersom den som bor på särskilt boende får sin rehab på boendet.

– Vi riktar oss inte heller till den som nyligen insjuknat då de flesta behöver några veckors rehabilitering i hemmiljö eller på korttidsverksamhet först. Efter det görs bedömning av behov för fortsatt träning.