Ny utbildning för efterfrågad kompetens inom industrin

Med medel från Stiftelsen Seydlitz MP Bolagen är Njudungs­gymnasiet på gång att skapa unika utbildnings­möjligheter för att möta framtidens behov av verktygs­tekniker.

Anders Svensson visar trådgnistmaskin

Donationen från Stiftelsen Seydlitz MP Bolagen har bland annat använts till att investera i nya maskiner. Anders Svensson, lärare på Njudungsgymnasiet, visar en trådgnist som med hög precision kan skära i metall.

Verktygs­tekniker är en nyckelkompetens inom den moderna tillverknings­industrin men som det idag råder brist på. I nära samverkan med näringslivet startar nu Njudungs­gymnasiet en industriteknisk utbildning med fokus på 3D-teknik, produkt­utveckling samt både manuell och datorstyrd produktion.

– Verktygs­tekniker är en efterfrågad kompetens hos företagen. Genom att erbjuda en attraktiv utbildning som är anpassad efter närings­livets behov tror vi att det kan finnas ett stort intresse. Vi blir dessutom den enda gymnasie­skolan i landet som utbildar verktygs­tekniker på gymnasial nivå, säger Mikael Lindén, rektor på teknik­college.

Satsningen har möjliggjorts av Stiftelsen Seydlitz MP Bolagen som gått in med drygt 4,9 miljoner kronor. Pengarna har bland annat använts för att investera i maskiner och för att kompetens­utveckla personalen.

– Vi har kunnat anställa ytterligare en lärare vilket gjort att vi haft möjlighet att skicka iväg befintlig personal på utbildning i bland annat cad-teknik, säger Mikael Lindén.

Samverkan med företagen

Tidigare har teknik­college beviljats medel till en förstudie som gjordes under 2018 för att kartlägga hur företagen använder sig av verktygs­tekniker i sin produktion. Studien har legat till grund för utvecklingen av utbildningen där näringslivet fortsatt spelar en nyckel­roll.

– Vi har idag tio samverkans­företag som har undertecknat en avsikts­förklaring vilket innebär att man exempelvis kommer bedriva undervisning på företagen, ta emot elever för praktik och APL (Arbetsplats­förlagd utbildning), erbjuda ferie­arbete och så vidare, säger Mikael Lindén.

Det finns tre olika vägar för den som vill utbilda sig till verktygs­tekniker på Njudungs­gymnasiet. Framför allt handlar det om teknikprogrammet och inriktningen mot produktions­teknik och utökas med ett valbart fjärde år, efter avslutad utbildning kan eleven titulera sig gymnasie­ingenjör. Det finns också möjlighet att studera verktygs­teknik på det industritekniska programmets metall­inriktning. Även Vetlanda lärcentrum kommer att ha verktygs­teknik som en möjlighet på sin industritekniska utbildning.

– Vi kommer att dimensionera antalet platser efter företagens möjligheter att ta emot praktikanter, i nuläget handlar det om tio platser. Om vi får en tillräckligt stor bank av företag innebär det också att vi kommer kunna garantera att ett visst antal av våra elever får anställning efter genomförd utbildning, säger Torbjörn Ahnell, lärare och projektledare.

Nytt utbildningscentrum

Även tekniska högskolan i Jönköping är involverad i utbildningen och förhoppningen är att genom samverkan driva teknik­utvecklingen inom området verktygs­konstruktion framåt i regionen och visa på möjligheterna inom den moderna tillverknings­industrin.

– Jag tror att detta kan sätta Vetlanda på kartan och skapa ett centrum för utbildning inom verktygs­teknik. Det är med glädje vi skänker de här slantarna för att det ska kunna bli verklighet. Jag är mycket nöjd med det jag sett idag, säger Mats Landén styrelse­ordförande i Stiftelsen Seydlitz MP Bolagen som var en av de som deltog när Njudungs­gymnasiet på tisdagen bjöd in till en presentation av utbildningen och maskinerna.