Stabil position för Vetlandas näringsliv i ny ranking

Vetlanda kommun ligger ganska stabilt när det gäller företags­klimatet. Svenskt närings­liv årliga mätning visar att vi tappat tre placeringar på listan sedan förra året.

Kommundirektör Magnus Färjhage och Magnus Claesson, verksamhetschef på Nuvab, står på stadshusets balkong.

Magnus Färjhage och Magnus Claesson menar att rankingen visar på vikten av att vara lyhörd och fånga upp signaler från näringslivet.

Varje år mäter organisationen Svenskt närings­liv företagens upplevelse av företags­klimatet i den kommun de är verksamma i. I undersökningen får mer än 60 000 företag svara på frågor och ge betyg på en rad områden som påverkar deras vardag.

Frågorna som ställs i under­sökningen är bland annat hur lätt det är att ta sig till kommunen med bil, buss eller tåg, hur dialogen fungerar mellan företagen och kommunens besluts­fattare och tillgången på arbets­kraft.

"Måste vara lyhörda"

Förra året hamnade Vetlanda kommun på plats 113 i rankingen. I år ligger vi på plats 116 av 290 kommuner.

– Vi har ett bra arbetssätt i dag där det praktiska näringslivs­arbetet utförs av Nuvab på uppdrag av kommunen. Men vi måste vara lyhörda och fånga in om det är något i vårt arbetssätt som behöver justeras. Det är också viktigt att alla kommunala verksamheter engagerar sig i näringslivs­frågorna, säger kommun­direktör Magnus Färjhage.

Nuvab, som står för Näringslivs­utveckling i Vetlanda AB, är Vetlanda kommuns resurs mot närings­livet med uppdrag att stärka, stötta och utveckla för att företag och verksam­heter ska kunna växa både lokalt och regionalt. Nuvab ägs gemensamt av kommunen och medlems­företagen. Magnus Färjhage menar att många är nöjda med Nuvabs insatser men att man kanske inte alltid kopplar ihop verksamheten med kommunen.

– Vår uppfattning är att många missar att Nuvab utför näringslivs­arbete för Vetlanda kommuns räkning och att det kan vara en anledning till att vi fått sämre ranking, säger kommun­­direktör Magnus Färjhage.

Magnus Claesson, verksamhets­chef på Nuvab, upplever att samverkan mellan verksamheterna i näringslivet ökar vilket har en positiv effekt på företags­klimatet.

– Vi behöver fortsätta att skapa mötes­platser och nätverk för att ge ytterligare skjuts i den utvecklingen. Vi behöver också bli bättre på att stimulera innovation som är en nyckel i att möta konkurrensen i en allt mer globaliserad värld, säger han.

Bra service

Resultatet visar att företagarna gett ett bra betyg till kommunens service och bemötande, även omdömet kring mobilnät och bredband pekar uppåt. Det som drar ner resultat är kommunikationerna till och från Vetlanda. Där hamnar vi på plats 231 av 290, även om vi klättrar uppåt med drygt 20 placeringar sedan förra året.

– Möjligheterna för arbets- och studie­pendlingen måste utvecklas, detta behövs för att klara det framtida kompetens­försörjningsbehovet. Det måste bli lättare att ta sig till och från Vetlanda, säger Magnus Claesson.

Resultatet visar också att företagarna önskar en bättre dialog med och mer information från kommunens sida.

– Det är något som vi måste bli betydligt bättre på, det gäller alla som har kontakt med våra företag, säger Magnus Claesson.

Kommunalrådet Henrik Tvarnö (S) menar att rankingen är ett bra sätt att tempen på företags­klimatet.

– Vi har ett otroligt rikt och utvecklat näringsliv, men vi måste ta till oss av detta och se hur vi kan jobba för att bli ännu bättre på att möta det, säger han.

Det samlade resultatet visar att företagsklimatet i hela landet har försämrats sedan förra året.