Tävla om att bygga flerfamiljshus på Himlabackarna

Nu börjar en markanvisningstävling på Himlabackarna 3, där husföretag och bostadsutvecklare tävlar om att få bygga flerfamiljshus i området.

Nu börjar en tävling där husföretag och bostadsutvecklare tävlar om att få bygga flerfamiljshus på Himlabackarna. Mark- och exploateringschef Pär-Olof Högstedt hoppas att detta leder till två unika områden på Himlabackarna.

Vetlanda kommun skickar nu ut en inbjudan till husföretag och bostadsutvecklare som har visat intresse att delta i tävlingen.

— Vi har två olika områden på Himlabackarna 3 som ska bebyggas. Ett område som ligger norr om Värnevägen och ett på söder sida. På båda områdena finns det sammanlagt plats för ett 50-tal bostäder i parhus, radhus eller kedjehus om två våningar, säger mark- och exploateringschef Pär-Olof Högstedt.

Första steget i tävlingen är att skicka in en intresseanmälan till tekniska kontoret. Av intressenterna kommer två företag för varje område att komma vidare till steg 2.

— Vi tittar på varje intressent efter vissa kriterier. Det ska vara ett företag som har ekonomisk stabilitet och som vi tror klarar av att genomföra en sammanhållen och effektiv exploateringsprocess, säger Pär-Olof Högstedt.

De som är intresserade av att vara med har fram till den 15 oktober på sig att anmäla sitt intresse.

Många intresserade

Redan innan tävlingen börjat har det funnits ett stort intresse bland husföretag och bostadsutvecklare att delta.

— Vetlanda är ett intressant område att bygga i. Här finns småstadens fördelar med närhet till naturen, lagom långt till större städer och med ett levande näringsliv och många företag, säger Pär-Olof Högstedt.

Presentera förslag

I steg två ska förslag på hur området kan komma att se ut presenteras. Förslagen bedöms och rangordnas av en jurygrupp bestående av en konsulterande stadsarkitekt, kommunens landskapsarkitekt, kommunens planchef och Pär-Olof Högstedt i sin roll som mark- och exploateringschef. Kommunstyrelsen tar sedan det slutgiltiga beslutet om vinnare.

— Vi kommer titta på flera olika saker utifrån förslagen. Det är viktigt att de förslag som presenteras passar in bland den övriga bebyggelsen i området. Vi vill även att det ska finnas ett fokus på miljö, med hållbart material och miljövänliga byggmetoder. Det är också viktigt att det finns en ambition att vilja uppnå exklusiv arkitektur för att skapa ett unikt område, säger Pär-Olof Högstedt.

Bolagen som presenterar de bästa förslagen för område 1 och 2 kommer efter markanvisningstävlingen att få möjlighet att bygga husen på Himlabackarna 3.

— Vi kommer att skriva ett markanvisningsavtal med de som presenterar de bästa förslagen. Efter det får de ett år på sig att starta byggprocessen. Jag hoppas att detta leder till att vi får två nya och unika områden på Himlabackarna, säger Pär-Olof Högstedt.

Här kan du som intressent läsa mer om tävlingen.