Yrkesspår framgångsrikt i integrationsarbete

Genom tre tydliga yrkesspår där teori varvas med praktik och där deltagarna följs upp och får stöd genom hela processen har Vetlanda lär­centrum gett möjlighet för många att ta sig in på den svenska arbets­marknaden. För detta arbete fick verksamheten nyligen motta Årets integrations­pris.

Undervisning för elever på industrispåret.

Industrispåret är ett av de yrkesspår inom SFI som erbjuds på Vetlanda lärcentrum. Teori och praktik varvas på ett sätt som gör att eleverna får bästa möjliga förutsättningar att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden.

Det började som ett projekt för att fånga upp kompetensen hos utländska akademiker genom ett skolspår som gav möjlighet till anställning inom förskola, grundskola eller gymnasium. Numera jobbar Vetlanda lärcentrum med tre praktiska yrkes­spår inom SFI, matchade mot de behov som finns på arbets­marknaden lokalt.

– Våra yrkesspår är uppbyggda på samma sätt, oavsett om man väljer vård, skog eller industri. Först får eleverna den teoretiska kunskapen här hos oss och sedan gör de praktik ute på företagen. Där finns vår personal med och stöttar aktivt i samverkan med företagen. Efter det kommer eleverna tillbaka hit och vi bygger på kunskaperna utifrån vad man stött på under praktiken, säger JennyMee Le Hir, rektor på Vetlanda lärcentrum.

Tillsammans med bland andra verksamhets­utvecklare Lisa Ferrada Andersson mottog hon nyligen Årets integrations­pris av Arbetsförmedlingen för sitt arbete. Prisutdelningen skedde i samband med en VIP-visning av jubileumsfilmen Vänliga hälsningar Lena Philipsson på Saga­biografen.

– Det är vi förstås väldigt glada för. Vi jobbar hårt med detta och ser vilken skillnad det gör i människors liv, säger de.

De flesta får jobb

De lärare som jobbar inom de olika spåren har själva yrkes­erfarenhet från branschen vilket både JennyMee och Lisa menar är en framgångs­faktor. Utbildningarna drivs också i nära samarbete med både Arbets­förmedlingen och näringslivet.

Drygt 70 procent av eleverna som genomgått ett yrkes­spår har fått en anställning, totalt handlar det om ett 50-tal personer.

­– Främst är det människor som stått långt från arbets­marknaden och som haft allra svårast att få jobb, som saknar utbildning eller dokumenterad yrkes­erfarenhet från sina hemländer. Personer som annars hade riskerat att fastna i ett livslångt beroende av försörjnings­stöd, säger JennyMee.

Kunskap om arbetsmarknaden

Genom att lära sig ett yrke kommer mycket av språk­inlärningen på köpet. En viktig del i utbildningen är också att ge eleverna kunskap kring hur den svenska arbets­marknaden fungerar, från vilka rättigheter och skyldigheter man har som arbetstagare, hur det funkar med skatt och kollektivavtal till sociala koder i umgänget med arbets­kamraterna.

Vetlanda lärcentrums arbete har till och med uppmärksammats i riksdagen där tidigare arbets­marknadsminister Ylva Johansson (S) lyfte fram Vetlanda som ett framgångsrikt exempel för att få ut nyanlända personer i arbete.

– Vår utgångs­punkt är att alla människor kan ta ett jobb och de allra flesta vi träffar här vill jobba, men ofta behöver man stöd på vägen. Det går inte ta miste på stoltheten när någon får ett jobb, vilken påverkan det har på hur man mår. Det är fantastiskt att se hur människor växer. Samtidigt innebär ju varje person i arbete en vinst för samhället med skatte­intäkter och minskat försörjnings­stöd. Win-win helt enkelt, säger Lisa Ferrada Andersson.