Tyck till om kollektivtrafiken

Region Jönköpings län arbetar med att ta fram ett trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken, som ska gälla en lång tid framöver. De bjuder därför in allmänheten till ett informationsmöte där alla får tycka till om det nya programmet.

Tyck till om kollektivtrafiken.

Allmänheten bjuds in till ett möte där de får chansen att tycka till om det nya trafikförsörjningsprogrammet.

2010 beslutade riksdagen att det ska finnas en regional kollektivtrafikmyndighet i varje län med ansvar att starta ett regionalt trafikförsörjningsprogram.

Tanken med trafikförsörjningsprogrammet är att det ska innehålla mål och inriktning för all regional kollektivtrafik, det vill säga kollektivtrafik inom länet och kollektivtrafik över länsgräns, som till största del består av vardagsresande.

Trafikförsörjningsprogrammet ändras var fjärde år och ger politikerna i länet möjlighet att påverka hur det ska se ut framåt.

Onsdagen den 23 september hålls ett möte i Vetlanda stadshus om innehållet i programmet. Vid mötet kommer politisk representation från Vetlanda kommun och Region Jönköpings län att finnas på plats. Även ett antal tjänstepersoner från Vetlanda kommun samt Jönköpings Länstrafik kommer att närvara.

Öppet för allmänheten

Till mötet är allmänheten välkommen och har då möjlighet att komma med förslag och synpunkter kring innehållet i programmet.

Mötet hålls i Hörsalen i Vetlanda, ingång via biblioteket, klockan 18 onsdagen den 23 september 2020. Vi kan max ta emot 50 personer.

På Region Jönköpings läns hemsida kan du läsa mer om trafikförsörjningsprogrammet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Där kan du också lämna synpunkter på programmet.