Risk att taket rasar in i stora hallbyggnader

Efter ett allvarligt takras på en idrottshall i Kiruna tidigare i år konstaterar Statens haverikommission, SHK, att det finns fler byggnader med liknande takkonstruktion i Sverige. SHK har nu skickat ut en uppmaning till Sveriges alla byggnadsnämnder att utvärdera dessa ur säkerhetssynpunkt för att undvika fler takras.

Takras i Kiruna med närbild på limträbalk inifrån.

Bild från takraset i Kiruna med bild inifrån strax innan raset, foto från vittne. Bild på rasat tak, Foto:Polisen.

Takraset i Kiruna medförde att ungefär halva hallbyggnaden kollapsade. Vid tiden för händelsen befann sig två personer i byggnaden, men ingen av dem kom till fysisk skada. Att taket rasade i Kiruna beror på en bristfällig takkonstruktion.

Underspända limträbalkar

Uppmaningen från SHK till Sveriges byggnadsnämnder gäller generellt takkonstruktioner med limträbalkar av typ underspända takstolar eller underspända balkar. Denna typ av takkonstruktion kan finnas i idrottshallar, ridhus samt industribyggnader och avser inte enbart den specifika takkonstruktion som fanns i Tarfalahallen i Kiruna.

Bild på takbalkar vid nybygge.

Bild på takbalkar vid nybygge. Foto: Johan Enback.

Skiss på takbalk.

Foto: Statens haverikommission

Vad ska fastighetsägaren göra?

Miljö- och byggnämnden är tillsynsmyndighet i Vetlanda kommun och ska ta reda på om byggnader med underspända limträtakstolar finns, byggs eller projekteras i kommunen.

Om du som fastighetsägare vet att du har en hallbyggnad med denna typ av takkonstruktion, ska du låta utföra en undersökning av byggnadens bärförmåga och även kontakta miljö- och byggförvaltningen. Är du osäker på vilken typ av takkonstruktion du har i din hallbyggnad, kan du kontakta miljö- och byggförvaltningen.