Vi slår ett slag för landsbygden

Landsbygdsveckan är här. En vecka tillägnad landsbygden och människorna som bor här. Veckan är en del av Vetlanda kommuns arbete med landsbygdsutveckling. Ett arbete som görs för att säkerställa en fortsatt levande landsbygd i vår kommun.

Elin Bexell står framför grönskande växtlighet.

Elin Bexell arbetar med att utveckla landsbygden i Vetlanda kommun.

Mellan den 14 och 20 september äger årets landsbygdsvecka rum. Senast det begav sig var 2018 och tanken är faktiskt att det här ska vara en tradition att återkomma till vartannat år. Veckan är ett sätt för Vetlanda kommun att lyfta landsbygden, en viktig del i vår landsbygdskommun. Men vad innebär egentligen landsbygd?

– Landsbygd kan vara så mycket. Det kan vara allt ifrån, gårdar, torp, gröna näringar, naturen, djuren, människorna, föreningslivet eller mindre samhällen, säger Elin Bexell som är landsbygdsutvecklare i Vetlanda kommun.

Vetlanda kommun är en landsbygdskommun och enligt SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) definition är det en kommun där den största tätorten har färre än 15 000 invånare. Kommunen arbetar också aktivt för att utveckla landsbygden som vi lever och verkar i.

– Det är viktigt att vi värnar om landsbygden för att vi ska få människorna att stanna kvar och fler att flytta hit, säger Elin. Hela vår kommun ska leva och det är viktigt att prioritera hela landsbygden.

Ett ständigt pågående arbete

I Elins roll som landsbygdsutvecklare ingår bland annat att ta fram en plan för landsbygdsutveckling efter kommunens mål och riktningar. Detta har hon skalat ner till de tre punkterna: att jobba med gröna näringar, boendeinventering och att lyfta natur- och kulturmiljöer. Dessa punkter kan sedan komma att ändras efter en tid.

– Vi vill få fram fler matproducenter i Sverige för att vi ska kunna bli mer självförsörjande i framtiden. Det blir också kortare transportsträckor om man handlar mat som producerats lokalt, klimatsmart helt enkelt, säger Elin.

När det kommer till natur- och kulturmiljöer så handlar det om att lyfta naturen och landsbygden vi har.

– Under sommaren släpptes flera korta filmklipp på Vänliga Vetlandas Facebooksida där vi får följa ett gäng som besöker olika platser i kommunen, bland annat flera naturreservat. Men vi har också gjort en film tillsammans med Sävsjö och Växjö kommuner där människor som bor i mindre orter med omnejd får berätta om landsbygden ur sitt perspektiv.

Orterna som besöks i filmen är Rörvik och Stockaryd i Sävsjö kommun, Lammhult och Braås i Växjö kommun och sist, men absolut inte minst, får vi besöka Ramkvilla, Bäckaby, Landsbro och Myresjö. Filmen är en del av en förstudie beviljad av Leader Linné, där de tre inblandade kommunerna har undersökt området utifrån olika frågeställningar. Till exempel hur kommunikationer ser ut, samhällsservicen, boendemöjligheter, arbetsmarknaden och mer därtill.

– Vi har också gjort en inventering där vi har tittat på fastigheter som ingen är folkbokförd på och som kan stå obebodda under vissa perioder, och då har vi utgått från den gamla sockenindelningen. Vi har skickat vykort till fastighetsägare för att väcka en tanke om att deras fastighet har ett värde och att det kan finnas folk som är intresserade av att flytta till landsbygden men att ibland finns det inte tillräckligt med boendemöjligheter.

Den här boendeinventeringen är något som Elin gärna fortsätter med för att landsbygden ska hållas levande och fler ska välja det hållbara alternativet att ge liv åt redan befintliga byggnader. Hon håller just nu på att se över möjligheten att samarbeta med föreningar kring en boendeinventering.

– Det kanske finns samhällsföreningar, byalag eller hembygdsföreningar som vill samarbeta kring detta för att bidra till sin egen levande landsbygd. Och då får de gärna ta en kontakt med mig, säger Elin.

Att vänta under Landsbygdsveckan

Från början var tanken att Landsbygdsveckan skulle vara full av trevliga aktiviteter i både mindre och större skala, men i samband med att coronaviruset spred sig över världen blev det snabbt klart att Elin fick tänka om.

– Vi har valt att fokusera på en mer digital vecka, säger hon.

Det blir förstås en och annan aktivitet där människor samlas. Till exempel väntar en föreläsning om byggnadsvård och att rädda ödehus under torsdagskvällen. Föreläsningen är i Nävelsjö bygdegård och 25 personer är välkomna, men föreläsningen ska också filmas för att vara tillgänglig för fler på Vänliga Vetlandas Facebooksida. Det arrangeras också en cykelrunda runt Föreda, Näsby och Hällinge.

Följer Landsbygdsveckan gör du bäst på Vänliga Vetlandas Facebooksida och på vetlanda.se. Under veckan kommer nämligen ett antal artiklar att publiceras med fokus på olika delar av landsbygden. Allt som ett komplement till de aktiviteter som sker. Aktiviteterna kan du läsa mer om på vetlanda.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.