Nya projekt ska ge tillgång till arbetsmarknaden

I en ny satsning på kompetens­utveckling ska personer som står långt från arbets­marknaden bland annat få möjlighet att öka sina digitala kunskaper och därmed förbättra sin position i samhället. Samtidigt startas ett projekt för yrkes­inriktad utbildning inom trä­industrin.

Pernilla Friberg och Annika Synnes Lindberg

Pernilla Friberg och Annika Synnes Lindberg menar att projekten är en del i att utveckla verksamheten, bland annat genom att personalen får professionell, forskningsbaserad handledning.

“Räkna med mig” heter arbets­marknads­insatsen som ska drivas i hela länet framöver. Under tio veckor får deltagarna gå igenom ett utbildningsprogram för att stärka sina kunskaper om arbets­marknaden och samhället men också få verktyg för att vara en aktiv del i dem.

– Målgruppen är personer som har försörjnings­stöd, som står långt ifrån arbets­marknaden idag och som känner att de behöver extra stöd. Det handlar exempelvis om att öka den digitala kompetensen; hur använder man bank-id, hur bifogar man en fil i ett mejl, vardagliga saker som inte alla bemästrar men som behövs idag för att kunna söka jobb eller hantera sin vardag. Tanken är att de ska stärka sin plats i samhället och förstå att deras röst spelar roll, säger Pernilla Friberg enhets­chef på social­förvaltningen.

Tagit fram manual

Projektet, som bygger på forskning, drivs av Kommunal utveckling i Region Jönköpings län och finansieras av EU-medel. Vetlanda kommun har varit med och tagit fram en manual för hur arbetet ska se ut, baserat på hur arbets­marknads­enheten redan jobbar.

– Hos oss fokuserar vi på Supported employment, som innebär att vi tar hela människan på allvar. Utgångspunkten är balansen mellan rättigheter och skyldigheter. Vi släpper inte heller deltagarna utan är med under hela processen och följer upp för att säker­ställa att de får ut något av det, säger Annika Synnes Lindberg coach på arbetsmarknads­enheten.

– Det känns väldigt roligt att vi fick frågan att vara med och utforma ett arbets­sätt som även andra kommuner vill jobba efter, säger Pernilla Friberg.

Utvecklar verksamheten

I Vetlanda kommer totalt 24 personer vara med i projektet som drar igång efter årsskiftet. Från social­förvaltningens sida räknar man med att jobba vidare med de kunskaper och erfarenheter som projektet ger även efter projekt­tidens slut.

– För oss är detta ett sätt att utveckla vår verksamhet och få fler verktyg att jobba med. Under projekt­tiden kommer personalen få kontinuerlig utbildning och professionell hand­ledning av forskare, en kompetens­utveckling som vi annars hade fått upphandla. Det innebär också en kvalitets­säkring att projektet testas och följs upp i flera kommuner, det borgar för att fokus hamnar på rätt saker, säger Pernilla Friberg.

Yrkesutbildning inom trä

Vetlanda kommun deltar också i projektet “Kompetens­utveckling 360 grader” som handlar om att ge utlands­födda personer en grund­läggande yrkes­utbildning inom trähus­industrin i samarbete med det lokala närings­livet. Även detta projekt finansieras av EU-medel och drivs regionalt. Projektägare är Träcentrum i Nässjö dit utbildningen också är förlagd.

Teori varvas med praktik under de 40 veckor utbildningen pågår. Vetlanda har 19 platser och målet är att 25 procent ska vara kvinnor. Även här tas ett helhets­grepp kring varje person med fokus på bland annat språk­kompetens och företags­kontakter och deltagarna kommer att få kontinuerlig coachning under hela projekt­tiden.

– Detta känns klock­rent med tanke på corona­pandemin eftersom det ger möjlighet till omskolning, säger Pernilla Friberg.