Naturen görs tillgänglig för alla

Naturupplevelser ska vara enkelt för alla invånare. Genom flera olika naturvårdsprojekt arbetar Vetlanda kommun för att bevara naturen, skapa biologisk mångfald och samtidigt göra det lättare för våra medborgare att ta sig ut och upptäcka våra skogar och sjöar.

Naturen görs tillgänglig för alla

Naturvårdshandläggare Hanna Karlsson tycker att det är bra att kommunen genomför projekt för att förbättra naturen och göra den mer tillgänglig för medborgarna.

Cykelleder, naturstigar och våtmarksparken på Himlabackarna är några exempel på naturvårdsprojekt som genomförts i kommunen under de senaste åren.

– Sedan 2004 har vi faktiskt kunnat genomföra hela 25 naturvårdsprojekt. Detta har gjort att vi har en bättre natur och en större biologisk mångfald, säger naturvårdshandläggare Hanna Karlsson.

Kommunen har flera naturvårdsprojekt som pågår just nu.

– Ett av våra pågående projekt är Vetlandabäcken. Vi jobbar med att få den mer naturlig och slingrande, detta kommer i sin tur gynna den biologiska mångfalden och samtidigt förhindra att bäcken svämmar över, säger Hanna Karlsson.

Det pågår också ett projekt med att utrota invasiva arter, som jätteloka, jättebalsamin och parkslide, som alla skadar vårt ekosystem.

I naturreservatet Illharjen, som är ett välbesökt utflyktsmål, har en helt ny naturstig tagits fram för att göra området mer lättillgängligt för besökare.

Skapar bättre miljö

Mycket av arbetet har kunnat genomföras med hjälp av Naturvårdsverkets LONA-bidrag, som ska göra det möjligt för alla kommuner i landet att genomföra viktiga naturvårdsprojekt.

– Jag tycker att det är jättebra att vi kan få det här bidraget, det skapar möjlighet att genomföra både stora och små projekt, som i slutändan leder till en bättre miljö, Det gör att vi kan genomföra projekt som vi annars inte hade haft möjlighet att genomföra, säger Hanna Karlsson.

Läs mer om kommunens naturvårdsarbete.