Fastighet i Stickanområdet kan komma att säljas

Tekniska kontoret har fått ett före­läggande från miljö- och bygg­nämnden när det gäller under­hållet av fastig­heten Stocken 7 i det gamla Stickan­området. Pengar för att åtgärda det som behövs finns inte i budget och tekniska nämnden föreslår nu att kommun­styrelsen tar beslut om att sälja fastig­heten.

Fastigheten Stocken 7, flera gamla industribyggnader.

Fastigheten Stocken 7 i det gamla Stickanområdet kan komma att säljas.

Fastigheten Stocken 7, flera gamla industribyggnader.

Fastigheten Stocken 7 ägs av Vetlanda kommun och förvaltas av tekniska kontoret. Det föreläggande som miljö- och byggnämnden skickat till tekniska kontoret är skickat i samförstånd parterna emellan efter att de sett fastigheten bli i allt sämre skick under en längre tid. Föreläggandet innebär stora åtgärder på ventilation, fasad och tak. Åtgärder som tekniska kontoret beräknar kosta upp emot 10 miljoner kronor.

– Det finns ett stort yttre åtgärdsbehov, berättar mark- och exploateringschef Pär-Olof Högstedt.

Tekniska kontoret har tidigare bett om investeringspengar för att rusta upp fastigheten, men som det är nu finns inte dessa pengar.

Under eftermiddagen på torsdagen hade tekniska nämnden ett möte där det beslutades att skicka frågan vidare till kommunstyrelsen. Förslaget från nämnden är att fastigheten ska säljas.

– Det är ett politiskt ärende nu att besluta om vi ska sälja fastigheten, om vi ska behålla den måste vi investera i den, säger Pär-Olof Högstedt.

Hyresgäster drabbas

På fastigheten finns flera byggnader där vissa enligt Pär-Olof Högstedt är i bättre skick, men det är framför allt de större byggnaderna som är i behov av underhåll. Idag finns ingen kommunal verksamhet på fastigheten, men däremot ett antal företag och föreningar som hyr lokaler av kommunen.

Vid en eventuell försäljning får nästa ägare ta över de avtal som finns och de hyresgäster som huserar i fastigheten.

– Vi kommer skyndsamt att ta kontakt med de företag och föreningar som finns för att diskutera läget, säger Pär-Olof Högstedt.