Beslut om personlig assistans flyttas fram till oktober

Utredningen kring hur personlig assistans kan vara organiserad i framtiden ska diskuteras vidare. Därför flyttas beslutet om en eventuell privatisering till oktober.

Höstlöv utanför kommunhuset

Utredningen kring personlig assistans ska diskuteras och förankras politiskt under hösten. Vård- och omsorgsnämnden räknar med att ta beslut i frågan i oktober.

I våras flaggade vård- och omsorgs­nämnden för att man vill titta på om den personliga assistansen kan flyttas över från kommunal till privat regi som en möjlighet att erbjuda service av kvalitet till en lägre kostnad.

Vård- och omsorgs­förvaltningen har i uppdrag att utreda frågan och ta fram en analys kring vad ett sådant beslut skulle innebära. Utredningen ska ge svar på hur en eventuell privatisering skulle påverka brukare, personal och ekonomi, bland annat genom att titta på andra kommuners erfarenheter. Som alternativ ser förvaltningen över vilka möjligheter det finns till förändringar i verksamheten.

Utredningen kommer att diskuteras i berörda grupper under september och oktober. Vård- och omsorgs­nämnden har därför valt att vänta med att fatta beslut i frågan till sitt oktober­sammanträde.

– Det är viktigt att belysa frågan från olika håll men också att förankra beslutet i partierna. Vi har krav på oss att effektivisera: hur kan vi ge en kvalitets­säkrad service till lägre kostnad, säger Anders Bengtsson (M) ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Idag bedrivs omkring 60 procent av den personliga assistansen inom ramarna för LSS av externa utförare. I den kommunala verksamheten, som alltså står för 40 procent, finns idag ett 100-tal medarbetare.