Familjehem positiva till ökat samarbete kring placerade barn

Det ökade samarbetet mellan social­tjänst och skola har fått positiva effekter för barn som är familjehems­placerade. Över 95 procent av familje­hemmen uppger i en enkät­undersökning att sam­arbetet med skolan fungerar bra, vilket är den högsta siffran sedan mätningarna startade för sex år sedan.

Annemo Lyrén, enhetschef på socialförvaltningen.

Annemo Lyrén, enhetschef på socialförvaltningen, menar att eftersom undersökningen ger en bild av familjehemmens egna upplevelser är den ett viktigt verktyg för att utveckla socialtjänstens arbete.

Varje år skickar social­förvaltningen ut en enkät till de personer som valt att engagera sig som familjehem, totalt ett sjuttiotal familjer i hela Vetlanda kommun. Genom en rad frågor får familjerna ge sin bild av hur kontakten med socialförvaltningen fungerar och vad man tycker om det stöd man får.

– För oss är det ett sätt att ta reda på om vi fokuserar på rätt saker. Om vi ger den trygga och säkra vård som vi säger att vi ska och vad familje­hemmen själva upplever, säger Annemo Lyrén enhetschef på social­förvaltningen.

Gemensam överlämning

Årets enkät är den sjunde i ordningen och visar att de allra flesta familje­hem är nöjda med det stöd de får. När det gäller samarbete med förskola och skola är årets resultat det högsta någonsin. Drygt 95 procent av de som svarat på enkäten upplever att det fungerar bra.

– Det är ett område som vi arbetat aktivt med i flera år för att förbättra och stärka. Idag har vi löpande samverkan med barn- och utbildnings­förvaltningen där vi tagit fram handlings­planer och rutiner som ger drag­hjälp även för mål­gruppen placerade barn. Vi har också blivit bättre på att få med den sociala biten vid skol­byten genom att vi initierar skolmöten och finns med vid över­lämningarna, uppföljningarna kring barnet blir enklare om alla har rätt information från början, säger Annemo Lyrén.

En tredje­del av de som svarat på enkäten uppger att de önskar mer eller annat stöd från social­förvaltningens sida.

– Utmaningen är att hitta rätt stöd till rätt familj, det som funkar för en familj kanske inte alls är rätt för en annan. Där måste vi fortsätta vara aktiva och utforma våra insatser efter varje familjs behov av hand­ledning, utbildning eller vad det kan vara, säger Annemo Lyrén.

Viktigt verktyg

Enkät­undersökningen, som tillkom 2014, är enligt Annemo Lyrén ett värde­fullt verktyg i arbetet med att bygga en social­tjänst som utgår från målgrupperna och deras behov.

– På hela enheten finns ett driv av att jobba med kvalitetsfrågor. Vi kan titta på statistik och nyckel­tal, och det gör vi givetvis också, men genom detta får vi veta mer om människors upplevelser. Det skapar en riktning i arbetet när vi har möjlighet att se var vi har lyckats och vilka frågor som vi bör jobba mer med, säger Annemo Lyrén.