Utsläpp i Vetlandabäcken kom från läckkontroll på takparkering

Ett rödfärgat ämne som upptäcktes i Vetlanda­bäcken kom troligen från ett arbete på parkerings­däcket på taket på gamla Åhléns­huset. Bäcken och dagvatten­ledningarna har nu sanerats.

Vetlandabäcken

Under torsdagen gjordes en besiktning av Vetlandabäcken och det finns inte längre någon synlig påverkan av utsläppet.

Under onsdags­eftermiddagen syntes en rödorange vätska i Vetlanda­bäcken i närheten av Spinnare­gränd. Räddnings­tjänsten var snabbt på plats genomförde tillsammans med tekniska kontoret och miljö- och bygg­förvaltningen en omfattande lednings­undersökning. Man gjorde även en sanering av bäcken och dagvatten­ledningarna.

– Vi sög upp det vi fick tag i. Eftersom ämnet skiktade sig så kunde vi slamsuga från botten. En del har runnit vidare ut i bäcken men vi hade tur i oturen att det varit torrt så länge och att det inte regnade, det gjorde att vattnet stod ganska stilla annars hade det förmodligen spridits mer, säger Thomas Svensson, byrå­inspektör på miljö- och bygg­förvaltningen.

Ämnet ska ha kommit från parkerings­däcket på taket på gamla Åhléns­huset där ett företag använt sig av färgad vätska för att undersöka läckor. Efter arbetet ska vätskan ha släppts iväg till dagvatten­brunnarna och därmed kunnat rinna vidare ut i bäcken.

– Vi har varit i kontakt med fastighets­ägaren och med företaget som säger att det rör sig om ett icke­miljöfarligt ämne. Företaget ska nu komma in med en rapport kring vad som hänt och vad produkten innehåller så att vi kan göra en miljö­bedömning. Även om det är ett miljö­anpassat ämne så är det direkt olämpligt att släppa det till dag­vattnet, säger Thomas Svensson.

Under torsdags­morgonen genomförde han en besiktning av Vetlanda­bäcken från utloppet vid Emån till kvarteret Felsteget och kunde konstatera att det inte längre finns någon synlig påverkan av utsläppet.