Kontakt­center – en väg in

Har du en fråga eller något annat ärende till Vetlanda kommun? På kontakt­center får du hjälp oavsett vad det gäller och du kan kontakta oss på det sätt du själv före­drar; via e-tjänst, mejl, chatt, sociala medier, telefon eller besök.

Personal från kontaktcenter

Angelica, Anders, Anna, Christin och Linn, alla jobbar de i kontaktcenter och hjälper dig med dina frågor.

Sommar och hemester. På kontak­tcenter hittar du information om vad som finns att utforska och upptäcka runt om i Vetlanda kommun. Lokalerna ligger på Storgatan 5B och fungerade tidigare som info­center och turist­byrå. Turist­information är fortfarande ett ben i verk­samheten, men kontakt­center är så mycket mer.

– Personalen i kontaktcenter svarar på frågor och handlägger ärenden. Det handlar alltså inte om att bli hänvisad vidare, säger Annelie Jönsson som är kommunikations­chef och ansvarig för kontakt­center.

Samhälls­informatörerna som jobbar på kontakt­center har en bred kompetens och kan svara på det mesta från snö­röjning och skol­skjutsar till försörjnings­stöd. Personalen hanterar också ansök­ningar, syn­punkter och fel­anmälningar och kan hjälpa till att fylla i blanketter och över­klaganden. Det innebär att hand­läggarna ute i verksamheterna får mer tid att ägna sig åt de frågor som kräver specialist­kompetens när de inte behöver hantera de så kallade vardag­liga frågorna.

– Syftet med kontakt­center är att för­enkla, för­bättra och effektivisera. Medborgarna får en tydlig väg in till kommunen, det är till kontakt­center du vänder dig oavsett vad din fråga handlar om. Du ska inte behöva ha kunskap om hur kommunens organisation fungerar, hålla reda på telefon­tider eller lägga tid för att bli runt­­kopplad, säger Annelie Jönsson.

Tidigare var telefon­samtal det huvud­sakliga valet för de som vände sig till Vetlanda kommun. Vi tar fortfarande emot många samtal, men många vill kontakta kommunen på andra sätt. Idag kan du välja om du vill ringa, mejla, besöka oss, ta kontakt via sociala medier, hemsida eller använda e-tjänster. Under hösten ska vi också erbjuda en chat.

Vill du träffa en hand­läggare är du välkommen till kontaktcenter för att boka en tid. När det är dags för besöket går du till stadshuset där handläggaren möter upp dig i entrén.

– Runt 90 procent av de ärenden som kommer in till kommunen ska kunna hanteras av kontakt­center. Den största utmaningen är att förändra arbets­sätt. Att inte alltid göra det vi alltid har gjort eller gått dit vi alltid har gått. Det finns stor potential att ge våra med­borgare service på ett helt nytt sätt samtidigt som vi som organisation använder våra resurser smartare, säger Annelie Jönsson.