Jätteloka och lupin hotar den biologiska mångfalden

Invasiva arter är främmande växter eller djur som genom sin spridning är ett hot mot den biologiska mångfalden. Jätteloka, lupiner och parkslide är exempel på invasiva arter som ska bekämpas och som vi har ett gemensamt ansvar för att inte sprida vidare.

Jätteloka närbild.

En fullvuxen jätteloka blir normalt två till tre meter hög. Växtsaften är hälsoskadlig och kan ge blåsor och sår på huden om man plockar den.

Visst är de vackra lupinerna när de bildar rosa­lila hav längs vägkanter och diken i början av sommaren. Men lupinen konkurrerar ut andra växter, bland annat genom att locka till sig pollinerare, vilket gör det svårare för exempelvis ängs­blommor att överleva. Om du plockat lupiner ska du därför inte lägga dem på din kompost eller på någon ristipp när de vissnat utan slänga dem i röd påse med ditt hushålls­avfall.

Lupinen är tillsammans med bland annat sjögull, parkslide, vresros och spansk skogs­snigel, mer känd som mördar­snigel, några exempel på arter som Natur­vårds­verket rekommenderar ska bekämpas eftersom de utgör ett allvarligt hot mot eko­systemen. Arterna omfattas dock inte av någon formell lagstiftning.

Det gör däremot jättelokan, jättebalsamin, gul skunkkalla och signalkräfta, som alla finns inom Vetlanda kommuns gränser.

– Lupiner, parkslide och jätteloka är det vi ser mest. Vi märker att de kan ta över i naturen väldigt snabbt. Vi försöker hålla efter parksliden genom att röja den. I år har vi också röjt lupinerna i Östanå lite tidigare för att de inte ska hinna föröka sig så mycket. Jättelokan brukar vi bespruta, ibland upptäcker vi dem själva och ibland är det folk som ringer och talar om var de finns, säger Annika Henriksson som en är enhetschef på gata-parkavdelningen.

Som fastighets­ägare är du enligt lag skyldig att utrota dessa invasiva arter. Växt­delar får inte komposteras utan bör eldas upp eller lämnas på Flishults avfalls­anläggning i dubbla, väl förslutna påsar. Rapportera gärna ditt fynd till Artportalen som Naturvårds­verket driver i samarbete med Sveriges lantbruks­universitet för att kunna hålla koll på arternas utbredning och jobba med före­byggande åtgärder.

Hittar du en invasiv art på kommunens mark är vi tacksamma om du hör av dig så att vi kan ta bort dem. Du kan skicka en anmälan härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller ringa till kontaktcenter.