Ansvar för grundskolan delas på två verksamhetschefer

Från årsskiftet är ambitionen att grundskolan ska ledas av två likställda verksamhetschefer. F-6 samt musikskolan blir ett ansvarsområde och 7-9 samt särskolan ett annat. Samtidigt får grundskolan och elevhälsan ett nytt administrativt centrum på Bättringsvägen.

Henrik Wågesson, Britta Utter och Ann Ljungström

Britta Utter och Ann Ljungström delar på ansvaret för grundskolan från och med 2021. Skolchef Henrik Wågesson har föreslagit en förändring i ledningsorganisationen för att ge ökade möjligheter för ett nära ledarskap.

Förändringen, som ska förhandlas under hösten, innebär att grundskole­chef Britta Utter kommer att leda grundskolor F-6, där även musikskolan ingår. Ann Ljungström, som idag är verksamhets­chef för resurscentrum, tar parallellt med detta över ansvaret för grundskolan 7-9 och särskolan.

– Grundskolan är en stor organisation och jag tror på ett nära ledarskap, genom mindre grupper finns det större möjlighet att stötta rektorerna i deras arbete, säger skolchef Henrik Wågesson.

Grundskole­cheferna har delat ansvar men kommer att samverka i stor utsträckning.

– Vi jobbar tätt tillsammans redan idag i samarbetet mellan resurs­centrum och grundskolan, det är ett arbete som vi kommer att fortsätta och fördjupa, säger Ann Ljungström och Britta Utter.

I dagsläget handlar det om ett förslag, förhandlingar och ett slutligt beslut kommer att tas under hösten. Tanken är att den nya lednings­organisationen ska gälla från och med 1 januari 2021.

Samtidigt skapas ett gemensamt administrativt centrum för grundskola och elev­hälsa på Bättringsvägen.

– Det finns en stor fördel i att ha ett samordnat nav dit det blir naturligt för verk­samheterna att vända sig, säger Henrik Wågesson.