Klart för start på Landsbro skola

Till hösten beräknas ny- och ombyggnationen av Landsbro skola vara igång. Eriksson och Lönn bygg AB kommer att vara general­entreprenör för projektet där en rad lokala företag medverkar.

Landsbro skola entré

Landsbro skola ska byggas ut och byggas om. Eriksson och Lönn är generalentreprenör för projektet som ska påbörjas till hösten och beräknas vara klart sommaren 2023.

Högstadiet på Landsbro skola ska byggas ut med 1 000 kvadratmeter i två våningsplan, bland annat blir det nya entré­hallar och aula. Samtidigt ska den befintliga byggnaden på 5 000 kvadratmeter renoveras, där handlar det om nya plan­lösningar, nya ytskikt och byte av rör, ventilation och el. Även kök och matsal ska få en upp­fräschning.

Nu är upphandlingen klar och det blir Eriksson och Lönn bygg AB som är general­entreprenör och håller i samordningen av projektet. Upphandling av el, luft, rör och liknande har gjorts separat.

– Vår förhoppning är att kunna skriva kontrakt innan semestern, sen är det upp till entreprenören när man sätter igång, men det finns en ungefärlig tidplan och enligt den är tanken att börja i slutet av augusti, säger fastighets­chef Joakim Öhman.

Projektet är uppdelat i flera etapper och kommer att göras medan skolans verksamhet pågår. Den första etappen är nybyggnationen som beräknas ta cirka ett och ett halvt år.

– Den ska vara klar i november-december 2021, parallellt med den görs om­byggnation av vissa delar av skolan och sedan avslutar vi med renoverings­etapperna. Alltihop ska vara klart till sommaren 2023, säger Joakim Öhman.

Kommun­fullmäktige godkände nyligen en budget­ram för projektet på 70 miljoner kronor och sedan tidigare har tekniska mandat att sätta igång projektet om konkurrensen och prisbilden vid upphandlingen ansågs rätt. Projektkostnaden efter inkomna anbud landar på 75 miljoner kronor.

– Förvaltningens bedömning är att det är en liten avvikelse i förhållande till hela projektet och att vi därför kan köra igång. Nu kommer Landsbro­eleverna få en ny och fräsch skola, vilket både är välbehövligt och efter­längtat, säger Joakim Öhman.