Vetlanda och Sävsjö har sagt ja till Kretslopp Sydost

Nu har både Vetlanda och Sävsjö kommuner sagt ja till att gå samman i det nya kommunalförbundet Kretslopp Sydost. Besluten togs i respektive kommunfullmäktige på måndagen och onsdagen. Samtliga kommuner inom KSRR (Kalmarsundsregionens Renhållare), har också sagt ja.

Sävsjö och Vetlanda går samman i det nya kommunalförbundet Kretslopp Sydost.

Sävsjö och Vetlanda kommuner sagt ja till att gå samman i det nya kommunalförbundet Kretslopp Sydost. En sammanslagning bidrar även till kommunernas strävan att utveckla det avfallsförebyggande arbetet; både i de egna verksamheterna och i samhället i stort.

Hushållsavfall är kommunens ansvar och fram tills nu har Vetlanda och Sävsjö kommuner valt att ge uppdraget till Njudung Energi. Besluten innebär att från och med 1 januari 2021 kommer istället det nya kommunalförbundet Kretslopp Sydost att ta över ansvaret för hushållsavfallet.

För Njudung Energis kunder blir förändringen inledningsvis inte så stor. Kunderna kommer att hitta information om hushållsavfall på en ny webbplats och informationsmaterial kommer att ha Kretslopp Sydost som avsändare. Förbundet får en ny logotyp.

– Vi har sedan länge kvitto på att både vi och KSRR ligger långt fram inom det här området. Att vi går samman i ett gemensamt förbund innebär att vi kommer att bli ännu starkare och kan fortsätta leda utvecklingen framåt och mäta oss med de bästa i landet, säger kommunstyrelsens ordförande Henrik Tvarnö.

Viktigt steg

Beslutet om att bilda Kretslopp Sydost gör att Vetlanda kommun i samverkan med andra kommuner kan skapa en långsiktig organisation för avfallshantering.

– Beslutet ger oss möjlighet att ge våra invånare en utökad och kostnadseffektiv service samtidigt som vi tillsammans tar ett viktigt steg mot ett hållbart samhälle, säger Stefan Gustafsson, kommunstyrelsens ordförande i Sävsjö.

Ett gemensamt förbund, med avfallshantering som enda uppdrag, ger många fördelar. Inte minst när det kommer till invånarservice anpassad till kommande krav, men också ur ett perspektiv där miljönyttan står i ständig fokus.

En sammanslagning bidrar även till kommunernas strävan att utveckla det avfallsförebyggande arbetet; både i de egna verksamheterna och i samhället i stort.

Det nya förbundet möjliggör större satsningar och investeringar, inom exempelvis digitalisering och minskad miljöpåverkan.

Grunden för det nya förbundet ligger i det redan befintliga kommunalförbundet KSRR.

Uppvidinge kommun har sitt kommunfullmäktigesammanträde den 23 juni.