Vetlanda – en av de tryggaste platserna i Sverige

Vetlanda kommer på sjätte plats i Småland bland kommunerna där det är bäst att leva och bo. Det är bara Jönköping och Habo som är bättre i länet. Allra högst betyg får vi i kategorin trygghet.

Kommunalrådet Henrik Tvarnö (S).

Vetlanda får toppbetyg när det gäller trygghet i tidningen Fokus kommunranking. "Ett kvitto att vi är på rätt väg" säger kommunalrådet Henrik Tvarnö (S).

Tidningen Fokus släppte nyligen sin årliga kommun­ranking, Bäst att leva, för femtonde året i rad. Där jämförs samtliga 290 kommuner i Sverige utifrån tio huvud­kategorier, som demokrati och jämställdhet, trygghet, miljö och utbildning. Man tittar bland annat på utbildnings­resultat, förekomsten av olika brott, arbets­löshet, huspriser och en mängd annan statistik, totalt jämförs mer än 200 olika faktorer.

Årets rankning visar att Vetlanda kommun är en av de tryggaste platserna i landet, där hamnar vi på plats 7 av 290.

– Jag är av den uppfattningen att man ska ta alla rankingar med en nypa salt, eftersom det ger en ögonblicks­bild utifrån ett givet perspektiv. Men visst är det ett glädjande resultat! Utmaningen nu är att jobba vidare för att behålla det, säger kommunal­rådet Henrik Tvarnö (S) som pekar på en lokalt engagerad polis­kår och ett brett samarbete mellan kommun, räddnings­tjänst, polis och andra aktörer som några av framgångs­faktorerna.

– I Vetlanda har vi också ett väldigt aktivt förenings­liv och inte minst kyrkor som engagerar många människor, det är jag övertygad om har en positiv inverkan.

Miljö och hälsa i topp

I Jönköpings län är det bara Jönköpings och Habo kommuner som får bättre total­betyg än Vetlanda. Enligt Fokus märks en tydlig Gröna vågen-trend i rankingen där storstäderna tappar medan lands­bygden vinner mark.

Förutom trygghet får Vetlanda gott betyg i kategorierna miljö samt socialt och hälsa. Nyligen hamnade Vetlanda i topp i länet när det gäller miljö­arbetet och kommunens mål kring hållbarhet i alla led påverkar också utvecklingen.

– Här finns också många företag som jobbar intensivt med miljö­frågor och tar stora steg i den riktningen, säger Tvarnö.

Jämställdhet måste öka

Demokrati och jämställdhet är ett område där Vetlandas betyg är sämre. Exempelvis är det fortfarande kvinnorna som står för merparten av föräldra­ledighet och vab.

– Var den du är-veckan, där vi sätter fokus på jämställdhet och allas lika värde, visar också att det finns potential att göra mer. I den bästa av världar hade den inte ens behövts, säger Henrik Tvarnö.

Han menar att Fokus ranking är ett kvitto på att vi är på rätt väg, men att det samtidigt finns alla möjligheter att bli ännu bättre.

– Många av oss tycker redan att detta är en fantastisk plats att leva och verka på, men det gäller att vi blir duktiga på att berätta om det också. Här finns mycket som människor idag uppskattar.