Deltagare i daglig verksamhet får extrapengar

Ersättningen för deltagarna i daglig verksamhet höjs tillfälligt med hjälp av riktade statliga bidrag. Pengarna är utöver den dagliga ersättningen och är samma för alla, oavsett om man deltar hel- eller halvdag i verksamheten.

Återbruk på Flishults avfallsanläggning.

Deltagarna i vår dagliga verksamhet Magasinet ger gamla saker nytt liv genom Återbruket som drivs i samarbete med Flishults avfallsanläggning.

Höjningen av den så kallade habiliterings­ersättningen har möjliggjorts genom att kommunen sökt och fått ta del av riktade statliga bidrag. Två engångs­belopp om vardera 4 300 kronor ska betalas ut till deltagarna i daglig verksamhet.

– De har gjort ett fantastiskt arbete under året, inte minst under corona–pandemin, och det känns fint att vi kan visa vår uppskattning på det här sättet, säger nämnd­ordförande Anders Bengtsson (M).

Anledningen till att nämnden väljer att betala ut pengar i två omgångar istället för att höja den dagliga ersättningen är att man inte vill riskera att behöva göra en sänkning om stats­bidraget skulle utebli. Även förra året fick kommunen del av bidraget och planen är att fortsätta nyttja möjligheten så länge den finns kvar.

– Kommer det nya pengar nästa år så lyfter vi frågan även då, säger Anders Bengtsson.

Ersättningen är samma för samtliga deltagare i daglig verksamhet inom LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktions­hindrade, oavsett hur mycket man deltar. Deltagare på dagverksamhet enligt SoL, Socialtjänst­lagen, får två engångs­belopp utbetalade á 500 kronor.

Utbetalningarna kommer att göras i juni och november. Totalt är det drygt 100 personer som får ta del av bidraget.