Nu skapar vi ängar i centrum

Prästkrage, mandelblom och högt gräs som vajar i vinden går nu att se på flera ställen i Vetlanda tätort. Här har nya ängsytor skapats i våra parker för att bevara den biologiska mångfalden.

Ängar skapas i centrum

Annika Henriksson och Hanna Karlsson visar de nya ängsytorna som skapats i Vetlanda tätort.

Gräsytorna i flera av våra parker är inte lika välansade som tidigare, men det har sin förklaring. Vetlanda kommun har nämligen skapat fem nya ängsytor där delar av gräset får växa helt fritt.

– På detta sätt bevarar vi den biologiska mångfalden och genom att hjälpa pollinatörer, som humlor, fjärilar och bin, gynnar det i sin tur sällsynta blommor. Detta gör också att det finns mer mat till fåglarna som äter upp insekter som de flesta av oss tycker är ganska irriterande, som myggor, säger naturvårdshandläggare Hanna Karlsson.

För att öka framkomligheten klipps delar av gräsmattorna ner.

– Vi klipper runt parkbänkar och skapar stigar för att det ska vara enkelt att ta sig fram, berättar Annika Henriksson, enhetschef för gata/park.

På landsbygden finns många naturliga ängar, men för att skapa en större biologisk mångfald är det viktigt att det finns ängsytor även i städerna.

– Om några år kommer vi kunna se hur ängsytorna har förändrats, med helt andra sorters blommor än vad som vanligen går att se i städerna. Vi har redan nu sett orkidéer i Vetlanda tätort vid gymnasiet, på en yta som varit ängsmark i några år, berättar Hanna Karlsson.

Alla ängsytor slås en gång om året. Då får gräset ligga kvar i några dagar, innan det tas bort, för att blommorna ska hinna fröa av sig.

Att gräset inte längre klipps är alltså ingen ekonomisk fråga.

– Vi gör inte detta för att spara pengar, utan det handlar helt enkelt om att vi ska gynna miljön, säger Annika Henriksson.

Skapa egna ängsytor

Den som vill vara med och hjälpa den biologiska mångfalden på traven kan enkelt skapa ängsytor på sin egen trädgård.

– Du behöver inte lämna hela din gräsmatta oklippt, utan du kan låta små områden i din trädgård växa fritt. Det finns också ängsfrön att köpa som du kan slänga ut på din gräsmatta, men för att de ska kunna ta sig måste du blotta jorden. Det viktiga är att det är svenska frön, så att du inte får in någon främmande eller invasiv art, säger Hanna Karlsson.

Även dina odlingar gynnas av ängsytorna. För att dina fruktträd ska ge en bra skörd behövs pollinerare, som lockas till din tomt av ängsblommor.

I veckan sattes skyltar upp vid de nya ängarna i Vetlanda. Där kan du läsa mer om ängar och vad biologisk mångfald är.