Få en inblick i nya Withalaskolan

En hel termin har gått sedan Withalaskolans elever och personal fick flytta in i en helt ny huskropp. En ny, fräsch skola på plats alltså, men vad tycker de som spenderar dagarna där? Och vad är nästa steg i byggprojektet?

Withalaskolan utifrån sedd från cykelparkeringen

Withalaskolan har byggts till för att göra plats för fler elever. Snart ska nämligen de två högstadieskolorna i centralorten slås ihop och bli en stor. Cirka 400 elever ska bli runt 700 på sikt. Hela skolan ska renoveras, men först har den nya delen byggts klart.

– Det var spännande att få se de nya lokalerna. Vi har ju fått se bygget utifrån så det var kul att få komma in, säger Isak Persson som håller på att avsluta sitt sista år på Withalaskolan.

Han tycker att de nya lokalerna är fräscha och fina, men om han ska nämna något särskilt lyfter han fram de nya studiearenorna och att det finns många fler grupprum. Studiearenorna har ersatt uppehållsrummen och möblerats med bord, stolar och andra sittmöbler av varierande modeller. Där är tanken att eleverna ska slå sig ner och gnugga geniknölarna med matematiska formler, jordarter och ädelgaser, eller vad de nu ska lära sig för stunden. Det har också blivit en plats dit eleverna ofta får gå under lektionerna för att göra sina uppgifter.

De nya klassrummen är lite annorlunda utformade jämfört med de gamla. Tavlan har placerats på en långsida och rummet är möblerat mer på bredden än på längden. Det blir alltså färre bänkrader, men fler bänkar på varje rad.

– Det kan bli lite svårare att ha en snabb överblick av eleverna, säger Linda, men menar samtidigt att de överlag är nöjda med klassrummens möblering och inredning.

Den nya byggnaden har blivit en central del av skolan som en stor del av lärarna utgår från. Arbetslagen har spridit ut sig på olika våningsplan i stället för över hela skolan och för lärarna har flytten inneburit nya arbetsrum.

– Det är stora och bra anpassade rum med höj- och sänkbara bord, bra ljusinsläpp och ljudisolering, säger Linda.

Även den tekniska utrustningen är ett lyft för lärarna som i ännu större utsträckning får jobba med allt den moderna teknologin har att erbjuda läraryrket.

– Det har varit modern och bra utrustning i de gamla lokalerna också, men det är på en annan nivå när alla klassrum har allt det tekniskt nya, så det är bra och viktigt att även vi lärare får lära oss mycket nytt.

Ny restaurang bäst av allt

Med arbetslagen samlade i samma byggnad och uppehållsrummen utbytta till studiearenor kan både Linda och Isak känna att det saknas en naturlig plats för såväl elever som personal att sitta under raster och håltimmar. Linda menar till exempel att lärarna blir lite mer utspridda.

– Det nya personalrummet används inte lika ofta av personalen, man är mer i sina arbetslagsrum som är mer utspridda. Så det blir viktigt att få ihop personalgruppen för att inte skapa skolor i skolan, förklarar hon.

I stället har den nya skolrestaurangen blivit en mötesplats som både Linda som lärare och Isak som elev trivs väldigt bra i.

– Det är bra mat och trevligt att sitta där, man sitter gärna kvar en liten stund extra och pratar med kollegorna, berättar Linda.

– Den nya matsalen är jättebra. Innan åt man bara lunch i matsalen, men nu kanske man köper lite frukost eller något i kiosken. Det är mer en plats man vill vara på nu än det var innan, säger Isak.

Nu förbereds det för Mogärdeelever

Mia Ritz är byggprojektledare för den nya Withalaskolan. Hon berättar att renoveringen sker i etapper för att skolan ska kunna bedriva undervisning under tiden.

– Nästa steg är att färdigställa det som kallas C-huset, det är den huskroppen som ligger i mitten och som ska dockas ihop med den nya byggnaden, säger Mia.

När Brantås Bygg började renovera den befintliga C-byggnaden upptäckte de att vissa delar inte stämde överens med befintliga ritningar vilket orsakat en försening. Det är dock inget som ser ut att påverka tidsplanen i slutändan, åtminstone inte för skolverksamheten.

– Invändigt ser det ut att bli klart i tid. Utvändigt har vi upptäckt att vi kanske behöver göra lite större fasadrenoveringar än beräknat. Men det är inget som ska påverka verksamheten i skolan, berättar Mia.

Slutbesiktningen för C-huset är planerad till september i år. Därefter påbörjas renovering av A-huset och sedan resterande delar av skolan. Till hösten 2021 ska renoveringen vara klar och då flyttar även samtliga högstadieelever från Mogärdeskolan in på Withalaskolan.

Parallellt med C-huset renoveras också B-huset, den klassiska byggnaden som de flesta känner igen som den gamla Withalaskolan. Tanken är att den byggnaden ska vara färdigrenoverad till julen 2020.