Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Bra start för nya förskolan på Tomasgården

Under snart tre år har förberedelserna pågått för att fylla den nya förskolan på Tomas­gården med ett innehåll som blir så bra som möjligt för både barn, pedagoger och vårdnads­havare. En process där hela personal­gruppen på 25 personer har deltagit och bidrar till att skapa en helhet i hela rektors­området.

Ingela Nyberg och Tiina Vesala

På rektor Tiina Vesalas kontor finns en hel vägg fylld med ritningar och tankar kring den nya förskolan som personalen varit med och tagit fram. Ingela Nyberg är verksamhetschef för förskolan i Vetlanda kommun.

Förskolan på nya Tomas­gården kommer att ha plats för drygt 100 barn, fördelade på sex avdelningar. Det kan låta stort och kanske till och med lite läskigt om man är van vid en liten förskola med två avdelningar, som både Östan­skog eller Tall­backen är.

– Det är en stor förskola, men det handlar främst om att vi kan använda pedagogernas kompetenser brett och att de får möjlighet att ta del av varandras kunskaper. För barnen jobbar vi fortfarande med det lilla samman­hanget. De kommer att fortsätta ha tryggheten i samma lilla barn­grupp som tidigare och varje avdelning har sina egna lokaler, säger Ingela Nyberg verksamhets­chef för förskolorna i Vetlanda kommun.

Gemensam riktning

Den nya förskolan är utformad efter kommunens funktions­program och pedagogiska grund­värderingar för att verksamheten ska bli så bra som möjligt ur pedagogisk syn­punkt och leva upp till kraven i läroplanen.

– Det är en ram som rektorerna ska hålla sig inom, för att förskolan i Vetlanda kommun ska utvecklas åt samma håll och att det ska finnas en kontinuitet oavsett ledning. Men det innebär inte att alla jobbar lika, utan rektorerna kan utforma verksamheten utifrån sitt eget tänk. Exempelvis har den nya förskolan på Himla­backarna ett hållbarhets­perspektiv medan nya Tomas­gården fokuserar på hälsa och goda livsvillkor, säger Ingela Nyberg.

Fokus på hälsa

Rektor Tiina Vesala sammanfattar nya Tomas­gårdens inriktning med orden “en bra start”.

– Förskolan är det första steget i barnens skolgång. Omsorgs­biten är givetvis viktig men förskolan handlar inte bara om tillsyn utan till stor del om att lära genom leken. Att börja förskolan är en stor milstolpe i alla barns liv, det vill vi lyfta fram samtidigt som vi har en hälso­aspekt där vi utifrån forskning är med och lägger grunden till hälso­samma vanor kring exempelvis rörelse och kost, sådant som får oss människor att må bra, säger hon.

Genom måltids­pedagogiken grundläggs en god hälsa och hållbara matvanor i tidiga år. I hjärtat av förskolan blir det ett stort torg där barnen äter sina måltider. Maten serveras som buffé, vilket är ett sätt att göra barnen delaktiga. Barnen tar själva till sig av det de vill äta och pedagogerna finns med som stöd och inspirerar till att våga smaka. Där finns också ett pedagogiskt kök som ger barnen möjlighet att själva laga och baka från grunden.

Utemiljön kommer att vara varierad och innehålla både aktiva och lugnare delar, exempelvis blir det utrymme för odling, vattenlek och kojbyggen och det kommer även att finnas en liten scen.

Flyttar vid jul

1 januari slår verksamheten upp portarna.

– Själva flytten sker under jullovet. Vi har väldigt bra utrustning på förskolorna idag som vi tar med oss, men vi kommer även att investera i en del nytt, framför allt till de gemensamma ytorna, säger Tiina Vesala.

Flytten blir den enda organisatoriska förändringen inom rektors­området för läsåret 2020-2021.

– Vi förändrar inga barngrupper eller personalläget, det blir för mycket att slänga upp alla bollar i luften samtidigt. Det är ett medvetet val, så småningom kommer vi att organisera förskolan i nya grupper och arbetslag, säger Tiina Vesala.

Den personal och de barn som är placerade vid Tall­backens och Östan­skogs förskolor följer med till den nya förskolan. I området ingår även Vilans förskola som dock kommer att vara kvar i befintliga lokaler. De tre förskolornas pedagoger har samtliga varit delaktiga i att utforma den nya förskolans innehåll och enligt Tiina Vesala är det en process som fört dem alla närmare varandra.

– Det är ett stort arbete, både innan, under och efter själva flytten. Men det är verkligen något som vi gör tillsammans, vi har blivit som en enhet vilket är jätte­roligt, säger hon.

Förbereder barnen

Även barnen är med på tåget i flytt­processen, men arbetet med flytten har sett olika ut.

– De har bland annat fått besöka bygget och tittat på maskiner, man har också haft tema boende och pratat kring vad det är att bo någonstans och vad det betyder att flytta. Vi håller också vårdnads­havarna informerade löpande genom vecko- och månadsbrev. Det är viktigt att alla är så förberedda det går, säger Tiina Vesala som själv ser fram emot flytten.

– Med en större förskola finns det mer flexibilitet när barngrupper växer eller minskar, vi blir också mindre sårbara vid frånvaro. Det blir bättre förutsättningar för barnens utveckling och en arbetsmiljö för personalen helt enkelt. Och jag som rektor kan vara på ett ställe, nära verksamheten, det ser jag fram emot.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    500