Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

"Prognosen är en varningssignal, vi antar utmaningen"

I SCB:s nya befolkningsprognos beräknas Vetlanda kommuns befolkning att minska de närmaste åren. Men genom att jobba hårt på att vara en attraktiv kommun är vi övertygade om att det går att vända den trenden.

Kommundirektör Magnus Färjhage på torget.

En attraktiv kommun där människor och företag växer. Och där även befolkningen fortsätter att växa. Det är målet för Vetlanda kommun och kommundirektör Magnus Färjhage menar att det finns alla möjligheter att nå dit. "Jag ser SCB:s prognos mer som en varningssignal" säger han.

I Sverige beräknas det år 2030 finnas drygt 11 miljoner invånare. Det är en ökning med 767 000 eller 7,4 procent från 2019. Jönköpings län är ett av de områden som beräknas växa mest med en ökning på 8,6 procent.

Det visar Statistiska central­byråns befolknings­prognos som släpptes i veckan. Prognosen bygger på beräkningar utifrån hur flytt­mönster och antalet födda och döda sett ut de senaste åren. Enligt dessa kommer Vetlanda kommun att tappa befolkning de närmsta åren.

Jag ser det mer som en varnings­signal, gör vi ingenting så är det där vi kommer att hamna. Målet är att vi ska vara 30 000 invånare till år 2030 och vi gör allt vi kan för att nå dit. Det pågår ett brett arbete för att skapa en plats där fler vill bo och verka och som bygger på social och ekologisk hållbar­het. Nu behöver vi anta utmaningen och växla upp det arbetet ytterligare, säger kommun­direktör Magnus Färjhage.

Livskvalitet på landet

Vetlanda klassas som en landsbygds­kommun i statistiken. Något som Färjhage menar går att vända till en fördel när allt fler efterfrågar en lugn och trygg plats att bo på, nära naturen och inte så tätbefolkat. Det syns exempelvis i intresset för Himla­backarna där nära 20 procent av de som idag står i tomt­kö kommer utifrån, både från övriga delar av Småland men även västkusten, Skåne och Jämtland.

Gröna näringar kommer mer och mer och idag finns det många som är intresserade att veta varifrån maten kommer. Det är tendenser som vi kan hoppa på och utveckla mer. Här finns den livs­kvalitet som många efterfrågar, säger Färjhage.

Ett landsbygds­program är på väg att ta form, inom ramarna för detta har en inventering gjorts av tomma hus på landsbygden, det görs även aktiviteter ihop med besöks­näringen.

Vi behöver bli bättre på att se vad vi har omkring oss och lyfta det, där tror jag att vi kan ha en fördel. Men det är också viktigt att det är enkelt att leva här, vi bruka ju säga att Vetlanda är lättbott och här finns en bra service, säger Magnus Färjhage.

Kommunikationer - en nyckel

Utbyggnaden av bredband har gjort det enklare att leva och verka på lands­bygden. Det har fört med sig att en del områden som tidigare haft en utflyttning istället kunnat växa. I en pågående stor­satsning räknar Njudung energi med att täcka de sista vita fläckarna fram till 2027.

En annan viktig nyckel när det gäller befolknings­utvecklingen är kommunikationer. Där pågår också ett intensivt arbete för att få till stånd en elektrifiering av järn­vägen för att underlätta pendling både ut och in till kommunen. Förhoppningen är också att unga som studerar i högre utsträckning ska välja att bo kvar i Vetlanda.

Detta är ett lång­siktigt arbete där vi behöver hjälpas åt, det gör vi till exempel genom att tillsammans med närings­livet marknads­föra Vänliga Vetlanda. Kommunen gör stora investeringar i skola och förskola och vi har ett närings­liv som investerar och utvecklar sina verksamheter. Gemensamt når vi mål­sättningen om 30 000 invånare 2030, avslutar Magnus Färj­hage.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    500