Barnomsorg på obekväm tid läggs ner

Från och med den 1 januari 2021 erbjuder Vetlanda kommun inte längre barn­omsorg på obekväm tid. Det beslutade barn- och utbildnings­nämnden den 2 juni.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Mikael Hahn och verksamhetschef för förskolorna Ingela Nyberg.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Mikael Hahn och verksamhetschef för förskolorna Ingela Nyberg.

Barnomsorg på obekväm tid, även kallat nattis, riktar sig till vårdnadshavare som jobbar obekväma tider och är inte en del av den ordinarie förskoleverksamheten. I Vetlanda kommun bedrivs nattis i en lägenhet över Vilans förskola och avdelningen kallas för Stjärnan. På Stjärnan finns tre olika öppettider. Det handlar om dagtid på helgen, vardagskvällar från klockan 18 till 21 och nätter. På helger och vardagskvällar finns 14 platser medan det är 6 platser på nätterna.

För vårdnadshavare som jobbar obekväma tider är det en värdefull verksamhet som försvinner.

– Verksamheten hålls igång fram till årsskiftet för att vårdnadshavare ska hinna hitta nya lösningar, berättar barn- och utbildningsnämndens ordförande Mikael Hahn (S).

Vetlanda kommun har erbjudit nattis sedan 2014 och från början var efterfrågan stor, men med tiden har antalet barn minskat. Under 2019 fick barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag av nämnden att noga undersöka beläggningen på nattis och det är denna uppföljning som ligger till grund för att verksamheten nu läggs ner.

– Behovet har blivit lägre och lägre, så nämnden har beslutat att det inte är motiverat att driva nattis vidare, säger verksamhetschef Ingela Nyberg. Beläggningen har varit 14 procent på kvällarna, 10 procent på helgen och 31 procent på natten

Inför uppföljningen funderade nämnden på om den låga beläggningen kunde bero på att folk inte kände till verksamheten och försökte göra olika informationsinsatser för att få ut ordet om nattis. Detta har dock inte gjort att fler barn dykt upp.

– I snitt har det varit färre än två barn på natten och det är tyvärr inte rimligt att ha en sådan organisation för så få barn, förklarar Mikael Hahn.

Mikael Hahn förklarar också att kommunens ekonomiska situation spelar in i beslutet och menar att lagstadgade verksamheter måste prioriteras över barnomsorg på obekväm tid. Den totala kostnaden som kommunen sparar in uppgår till 2,4 miljoner kronor.

– Vi har en tajtare budget att förhålla oss till. Vi är inte skyldiga att erbjuda barnomsorg på obekväm tid och vi måste fokusera på verksamheterna som vi är skyldiga att erbjuda och se till att de fungerar så bra som möjligt.

Personal kvar i verksamheten

Barnomsorg på obekväm arbetstid läggs ner i Vetlanda kommun, men enligt Mikael Hahn och Ingela Nyberg är det inte aktuellt att säga upp personal.

– Vi har svårt att rekrytera personal och det här är ju utbildade, främst barnskötare, som vi ser att vi med lätthet kommer kunna erbjuda andra tjänster inom förskolan, säger hon.

Mikael Hahn lägger också till att nämnden måste vara flexibel för att uppfylla behovet som finns.

– Arbetsmarknaden kan förändras och om efterfrågan plötsligt skulle öka drastiskt så måste vi ju kunna överväga att öppna upp igen. Men vi kan inte ha en situation där vi har personal anställd som inte har några barn att ta hand om.