Sommarpryon blir samhällsnyttig insats

Coronaviruset har haft stor påverkan på samhället och satt det mesta i gungning. Inte heller feriepraktiken och sommarpryon är förskonade från virusets inverkan. Vetlanda kommun har tänkt kreativt och hittat en lösning för att rädda ungdomarnas sommarjobb.

Sommarpryon bli samhällsnyttig insats.

Jenny Wilandson och Pernilla Friberg är ansvariga för sommarpryon och feriepraktiken i Vetlanda kommun. I år har de fått tänka till för att rädda ungdomarnas sommarjobb som påverkats av coronaviruset.

Elever som slutar årskurs nio har haft möjlighet att söka sommarpryoplats. Sommarpryo innebär att man hjälper till i någon av kommunens verksamheter under två veckor, i sammanlagt 60 timmar. Alla ungdomar som har sökt och tackat ja till sommarpryo har garanterats en plats i sommar.

– Men på grund av coronaviruset har vi tvingats göra ett nytt upplägg. Med risk för kontakt med smitta som kan finnas inom sjukvård, äldreomsorg, barnomsorg och funktionshinderområdet kunde vi inte längre erbjuda ungdomarna en plats inom de verksamheterna, så vi fick komma på en ny helt ny idé, säger Pernilla Friberg, enhetschef på socialförvaltningen.

Samhällsnyttig insats

Istället erbjuds ungdomarna att göra en samhällsnyttig insats. Tiden de lägger ner ska vara 60 timmar och de har hela sommaren på sig. När de är klara rapporterar de in sin tid och efter det betalas arvodet ut. Ungdomarnas föräldrar kommer att behöva garantera att insatsen har utförts.

– Det är nu helt fritt och de får själva välja vad de vill göra, men det ska vara en samhällsnyttig insats. Det kan vara allt från att sjunga utanför ett äldreboende, handla mat till någon som inte kan gå ut eller hjälpa till i en förening, säger Pernilla Friberg.

Hon menar att kommunen, i och med detta, har tagit någonting negativt och gjort det till något positivt.

– Vi ser istället att detta är en möjlighet för ungdomarna att utvecklas och ta egna initiativ. Vi hoppas att de tar vara på möjligheten, säger hon.

Hjälp till föreningar

För föreningarna innebär det att de kan få extra hjälp under sommaren.

– Vi ser att en del föreningar drivs med hjälp av personer över 70 år, personer som såklart kan vara ute, men där de flesta just nu väljer att hålla sig hemma. Därför tycker vi att det är en bra idé att ungdomarna kan hjälpa till i deras ställe, säger Pernilla Friberg.

Nya platser för feriepraktik

De som går första eller andra årskursen på gymnasiet har kunnat söka feriepraktik. Feriepraktik innebär heltid i två veckor i någon av kommunens verksamheter.

– Men coronaviruset har gjort att vi varit tvungna att hitta nya platser inom andra verksamheter i kommunen även här, men vi har lyckats lösa det, säger Pernilla Friberg.

Tidigare fanns det ett begränsat antal feriepraktikplatser. Men regeringen har tilldelat kommunerna 180 miljoner för att, inom ramen för sin verksamhet, möjliggöra feriepraktik åt unga som kan ha svårt att skaffa sig ett sommarjobb på grund av coronaviruset. Vetlanda kommun har fått ta del av bidraget vilket gör att alla som sökt feriepraktik i år nu erbjuds en plats i sommar.

– Det känns väldigt roligt att alla som sökt kommer kunna erbjudas en plats, säger Pernilla Friberg.