Marcus Tingvall ny VD på Njudung Energi

Marcus Tingvall heter Njudung Energis nya VD. Bolagets styrelse tog beslutet på ett extrainsatt styrelsemöte på tisdagen.

Njudung Energis nya VD Marcus Tingvall

Njudung Energis nya VD Marcus Tingvall.

Marcus Tingvall arbetar sedan 2017 som VA-chef på Njudung Energi. Han har innehaft tjänsten som VA-chef för Sävsjö kommun och i och med ett samarbete med Vetlanda fungerade han också som chef för VA-verksamheten i Vetlanda från 2013.

- Det känns bra att vi nu efter en snabb process med ett flertal kompetenta sökanden kunnat utse Marcus Tingvall till VD, säger styrelseordförande Dan Ljungström (C). Marcus har god kunskap om företagen i koncernen och har en bra förankring i både Vetlanda och Sävsjö kommuner. Jag är övertygad om att han tillsamman med styrelsen, ledningsgruppen och all duktig personal kommer att föra bolagen framåt.

- I uppdraget som VD på Njudung Energi ansvarar man för en bred verksamhet med flera affärsområden, och där omvärlden är föränderlig. Man har också uppdraget att samverka i två kommuner, Vetlanda och Sävsjö, vilket gör tjänsten extra komplex. Vi är trygga med att Marcus har de rätta förutsättningarna och rätt bakgrund för att kunna göra ett bra jobb.

Rekryteringsprocessen har gått relativt snabbt. Redan dagarna efter det blev känt att nuvarande VD Ola Rosander bestämt sig för att sluta, startade styrelsen, tillsammans med HR-avdelningen på Vetlanda kommun, upp arbetet för att hitta en ny VD.

- Det kändes angeläget att få en ny VD på plats så snart det gick, säger Dan Ljungström.

Att det blev en intern rekrytering innebär att väntan på den nya VDn blir kort. Marcus Tingvall byter tjänst direkt när nuvarande VD, Ola Rosander, slutar i mitten av juni. Njudung Energi kommer att påbörja rekrytering för ny VA-chef inom kort.