Vetlanda i topp tio med service för företagen

Vetlanda är bland de tio bästa i landet när det gäller servicenöjdheten bland företagare som kommer i kontakt med kommunen i miljö- och byggärenden.

Vetlanda kommuns byggnadsinspektörer Susanne Weinfors, Julia Lennartsson, Per-Erik Paulsson och Jennie Adolfsson.

Vi vill såklart att Vetlanda kommun ska vara så bra som möjligt för företag att verka i. En viktig del i det är arbetet med tillstånd och tillsyn, lagstyrda områden som påverkar våra företags vardag.

SKR, Sveriges kommuner och landsting, genomför årligen mätningar när det gäller myndighetsutövning och service inom områdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Mätningarna baseras på enkäter till företag som varit i kontakt med kommunerna det senaste året och presenteras med NKI-värden, vilket står för nöjdkund-index.

Mätningen för 2019 visar att Vetlanda gör ett gott jobb. Vi placerar oss bland de tio bästa i landet med ett NKI på 80. Nationellt ligger NKI för samtliga deltagande kommuner i mätningen på 73.

- Det är förstås jätteroligt och ett kvitto på att vi arbetar på bra, säger miljö- och byggchef Eva-Lott Karlsson.

Miljö- och byggförvaltningen har de senaste åren arbetat mycket med att hitta förbättringsområden, ett arbete där personalen varit högst delaktiga. Det har bland annat resulterat i att checklistor för tillsynsbesök och mallar för olika skrivelser och beslut tagits fram för att få samsyn mellan handläggarna. Den som vänder sig till förvaltningen ska få samma besked oavsett vem man möter. Numera hålls såväl morgonmöten som återkommande problemworkshops, vilket bland annat inneburit snabbare handläggningstider, ökad likvärdighet i bedömningarna och en tydligare struktur.

- Vi kan inte välja vad vi ska göra, eftersom mycket av vår verksamhet är lagstadgad, men vi kan påverka hur. Sammantaget har detta stärkt sammanhållningen på förvaltningen. Arbetet blir roligare när vi kan hjälpa varandra och personalen är mer allround, säger Eva-Lott Karlsson.

Sedan tidigare tillhör Vetlanda Sverigetoppen när det gäller bygglov och det resultatet står sig även i år med ett NKI på 86, vilket är tredje bäst i Sverige.