Din villa är en del av Vetlandas historia

Ditt hem är din borg. Men det är också en viktig del av Vetlanda. Nu kan du som fastighetsägare få stöd kring hur du kan tänka vid renovering och tillbyggnad och hur du förändrar utan att förvanska.

Jennie Adolfsson framför 70-talshus på Järnvägsgatan.

"De här husen på Järnvägsgatan är typiska för 1970-talet" berättar byggnadsinspektör Jennie Adolfsson.

Genom att titta på fasader, tak, fönster, dörrar och val av material och färger går det säga mycket om vilken tidsepok ett hus tillhör. Det kan vara ett katalog­hus från 40-talet med putsad fasad och enkla dekorationer eller en 60-talsvilla med platt tak och ytterdörr i snidat ädelträ.

– Just nu ser vi ett generations­skifte där de som en gång byggde husen flyttar ut och barnfamiljer flyttar in, bygger om och renoverar. För att ge stöd i det har vi tagit fram en broschyr som kommer att delas ut till 1 300 hushåll första veckan i maj, säger byggnads­inspektör Jennie Adolfsson.

Broschyren “Tidstypiskt - så byggdes villan i Vetlanda 1940-1980"öppnas i nytt fönster fokuserar på vad som karaktäriserar husen från just de här årtiondena. Här kan du som funderar på att bygga till eller renovera få tips och idéer. Det kan till exempel handla om hur man ska tänka för att få en ny veranda att stämma överens med resten av huset.

– Ändringar och underhåll kan vara präglade av sin egen tid, men det är viktigt att man tänker efter ordentligt innan vilken påverkan det får för byggnadens utseende, användning och livslängd. Man ska också vara medveten om att original­delar som dörrar, fönster och byggnads­detaljer är svåra att ersätta eller återställa i efterhand. Men det är inte tänkt som några pek­pinnar utan som en hjälp och väg­ledning till fastighets­ägare, säger Jennie Adolfsson.

För hela kommunen

Broschyren kan även fungera som ett stöd för mäklare, hantverkare eller läsas av dig som är allmänt intresserad av Vetlandas byggnads­historia. Fokus ligger på Vetlanda, men informationen gäller för fastigheter i hela kommunen.

“Tidstypiskt” bygger på de byggnads­inventeringar av kultur­historisk värde­full bebyggelse som gjorts i Vetlanda tätort. Inventeringen resulterade också i en byggnads­klassificering av 300 hus som anses vara särskilt intressanta, oavsett byggår. Även dessa fastighets­ägare kommer att få ett utskick med information om just sitt hus, ett stöd kring vad som är särskilt värdefullt och hur man kan bygga till med varsamhet. Den utgör också en vägledning i bygglovs­processen.

Om ditt hus är byggt mellan 1940 och 1979 och är klassificerat får du alltså två utskick.

Alla byggnader, även de som inte är med i klassificeringen och oavsett årtal, omfattas av plan- och bygg­lagens bestämmelser som säger att ändringar av en byggnad ska utföras varsamt och att särskilt kulturhistoriskt värdefulla byggnader inte får förvanskas. Ofta innebär lagskyddet att en byggnad inte får förändras på sådant sätt att det kulturhistoriska värdet minskar - detta gäller alltid, både exteriört och interiört, även om åtgärderna inte kräver bygglov.

– Vi vill inspirera till och stödja ett aktivt samtal om Vetlandas byggnader och utveckling, så har du frågor kring en ombyggnad eller vill få arkitekt­stöd så kan du kontakta oss, säger Jennie Adolfsson.