Återvinn i stället för att elda

Nu är det dags för vårstädning i trädgårdar, förråd och liknande för att leta fram vår- och sommarprylarna. Då är det viktigt att du tar hand om ditt skräp och avfall på rätt sätt. I år är det inte möjligt att slänga trädgårdsavfall till majbrasan. Så hur gör du med dina grenar, kvistar och löv?

Kärl för trädgårdsavfall

Kärl för trädgårdsavfall via Njudung Energi.

Inom Vetlanda kommun är det inte tillåtet att elda avfall hemma. Vare sig det handlar om att elda i tunna, kamin eller i en hög på marken. Anledningen är att det frigörs och bildas skadliga ämnen som inte bara påverkar miljön på ett mindre bra sätt. Du utsätter dig och andra i din omgivning för olika hälsorisker.

-Du kan få i dig av de skadliga ämnena när du andas in röken. Det kan också ske via egenodlad mat eller ditt dricksvatten om du har en egen brunn i närheten, eftersom de skadliga ämnena lagras i marken. Sen är röken inte trevlig att andas in och luktar illa, säger Cecilia Karmetun, miljöinspektör på miljö- och byggförvaltningen.

-Du får inte heller elda trädgårdsavfall inom detaljplanelagt område eller i områden med samlad bebyggelse. Utanför dessa områden är det tillåtet att elda trädgårdsavfall i form av ris och grenar när det inte är eldningsförbud, fortsätter Cecilia.

När du sorterar ut ditt brännbara avfall och lämnar det på återvinningscentral eller återvinningsstation så skickas det till en förbränningsanläggning där rökgaserna renas och energin tas tillvara.

Vi har bra system för att kunna ta hand om allt avfall som uppstår i ditt hushåll. Du vet väl att du kan lämna ditt avfall på Flishults återvinningscentral eller få dina grovsopor hämtade där du bor.

Få dina grovsopor hämtade där du bor

Så här gör du med ditt trädgårdsavfall

Vid återvinningsstationerna kan du lämna förpackningar av plast, papper, metall, glas och returpapper. Här hittar du dem.

Om du undrar över hur du ska sortera kan du läsa här eller ladda hem appen Sopkollen via Google Play eller Apples App Store.

Du kan alltid höra av dig till kontaktcenter med dina frågor kring farligt avfall och eldning av avfall.