Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Utredning kring Mela bedöms vara tillräcklig

Mark- och miljödomstolen går på Vetlanda kommuns linje när det gäller etableringen av en ny förskola i området kring Mela kvarn.

Kommunalråden Henrik Tvarnö, Carina Bardh och Dan Ljungström

Kommunalråden Henrik Tvarnö (S), Carina Bardh (M) och Dan Ljungström (C) ser positivt på mark- och miljödomstolens besked om förskoleplanerna i Melaområdet. “Här finns potential att bygga en fantastisk förskola med närhet till både skola och natur” säger de.

Detaljplanen för området antogs av kommun­fullmäktige i mars förra året men överklagades till mark- och miljö­domstolen. Planen ansågs bland annat strida mot plan- och bygglagen och miljöbalken, det fanns även farhågor om att den skulle innebära betydande miljöpåverkan.

Nu har mark- och miljödomstolen avgjort ärendet och konstaterar i sin dom att det inte finns några skäl att upphäva planen. Domstolen instämmer också i Vetlanda kommuns bedömning att detaljplanen inte kan antas ha en betydande miljöpåverkan. Man anser även att det underlag som kommunen tagit fram när det gäller risker samt hälso- och miljöeffekter är tillräckligt.

För oss är det ett kvitto på vi gör rimliga bedömningar och avvägningar i vårt arbete, säger planchef Jan-Åke Johansson.

För att kunna gå vidare måste beslutet först vinna laga kraft, vilket tar tre veckor. När arbetet med den nya förskolan kan komma igång är inte helt klart. När detalj­planen överklagades valde Vetlanda kommun att göra en omprioritering och börja bygga förskolan på Himla­backarna före den i Melaområdet.

Vi kommer att ha en dialog med barn- och utbildnings­förvaltningen kring tidsplan. Men efter Himla­backarna så är det den förskolan som står på tur, säger tekniska chefen Gunnar Elmeke.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    500