Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Budgetprocessen skjuts upp till hösten

På grund av coronapandemin skjuts årets budgetprocess upp till hösten med förhoppningen att då ha en tydligare bild av hur ekonomin påverkas.

Stadshuset exteriörbild.

Först till hösten kommer kommunfullmäktige fatta beslut om budget för kommande åren.

I början av juni brukar fullmäktige normalt fatta beslut om budget för kommande år. Så blir det inte i år. Kommunstyrelsen tog i veckan beslut om att skjuta upp budgetprocessen till hösten och nu kommer slutlig budget för 2021-2023 att antas senast i oktober.

Just nu vet vi för lite om vilka effekter den pågående situationen har, säger ekonomichef Andreas Eliasson.

Därför väljer kommunen att frysa nuvarande budget­läge när det gäller driften, det vill säga den löpande verksamheten. Det innebär att nämnderna får vänta ytterligare några månader på de nya slutliga ramarna, alltså hur mycket pengar nämnden får, för kommande år.

På investerings­sidan fortsätter de projekt som beslutats och i flera fall redan påbörjats. Några av de möten som budget­beredningen sedan tidigare planerat in kommer att hållas nu under våren och då ska man bland annat att titta på just investeringssidan.

Det handlar mycket om hur vi kan fortsätta att ta oss framåt, men kanske på en lägre nivå än planerat, säger Andreas Eliasson.

Den rådande corona­pandemin påverkar kommunens ekonomi, både genom oväntat ökade kostnader och genom intäkts­bortfall.

När samhällets ekonomi sjunker ihop så pass kraftigt som det gjort så innebär det givetvis att vi får mindre pengar in, säger Andreas Eliasson.

Från regerings­håll aviseras ett utökat stöd till kommun­sektorn utöver de statliga pengar som beslutats sedan tidigare för att mildra effekterna. Detta är ytterligare en faktor som påverkar budget­arbetet.

Vi kommer förmodligen inte att ha en fullständig bild för de kommande åren i höst heller, men förhoppningsvis en bättre bild som ger förutsättningar att fatta kloka beslut, säger Andreas Eliasson.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    500