Kompetens hos nyanlända har matchats väl genom jobbprojekt

187 personer har fått möjlighet att komma in på arbetsmarknaden genom projektet Aktiv matchning.

Rekryterare utanför Kompetenscenter

Samtliga deltagare i projektet har fått träffa någon av rekryterarna på Vetlanda kommuns kompetenscenter för en arbetsintervju. De som inte kunnat matchas mot jobb har fått feedback kring hur de kan bli mer anställningsbara.

Projektet, som pågått under två års tid, har gått ut på att matcha kompetensen hos nyanlända personer som har en utbildning med behoven av personal inom Vetlanda kommun. Inom ramarna för projektet har deltagare också kunnat erbjudas kortare utbildning eller praktik för att bli mer anställnings­bara.

Kommun­styrelsen valde att avsätta 1,2 miljoner kronor för projektet med målsättningen att 40 personer skulle genomgå praktik och 25 personer få någon form av anställning. När projekttiden nu summeras står det klart att det är ett mål som uppfyllts med råge.

– Vi har medverkat till att 187 personer har fått en anställning i någon form inom kommunens olika verksamheter, säger Pierre Thorell.

Fått feedback

Enligt Thorell har en av framgångs­faktorerna för projektet varit att samtliga som skickat in sin ansökan till jobb­annonsen “Ny i Sverige” fått chansen att komma på intervju.

– På så sätt fick alla möjlighet att träna på hur det är att vara på en arbets­intervju samtidigt som de fick feedback på vad de behövde göra för att bli mer anställnings­bara. För vår del som arbets­givare var det också positivt att träffa många kandidater eftersom det gav oss ett stort urval och större chans att hitta de kompetenser vi behöver, säger han.

En annan fördel enligt Pierre Thorell är att det har funnits ett nära samarbete mellan projektledarna och kommunens chefer vilket har underlättat i anställnings­processen.

– Dessutom har ett gott mottagande bland medarbetarna i de olika verksamheterna också gjort att det funkat väldigt bra, säger han.

De deltagare som inte bedömdes vara redo för arbets­marknaden på grund av exempelvis låga språk­kunskaper erbjöds att komma tillbaka för en ny intervju efter att ha jobbat vidare med att utvecklas på området.

Projektet har drivits i nära samarbete med ansvariga för bemanning och sommar­rekrytering vilket inneburit att några av deltagarna kunnat fångas upp som vikarier.