Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Stöd ska finnas även utan personligt ombud

Den som på grund av psykisk funktions­nedsättning behöver hjälp med exempelvis myndighets­kontakter kan framöver vända sig till god man eller bistånds­handläggarna om man har frågor kring personligt ombud.

Flagga med kommunens logga.

Boendestöd, ledsagning, kontaktperson eller god man är insatser som kan vara aktuella för den som på grund av psykisk funktionsnedsättning behöver stöd vid exempelvis myndighetskontakter.

Vård- och omsorgs­nämnden har beslutat att Vetlanda inte ska vara med och skapa någon ny organisation för personligt ombud. Tjänsten har tidigare erbjudits i ett läns­övergripande samarbete mellan kommunerna och regionen där personer med psykisk funktions­nedsättning kunnat få hjälp och stöd vid kontakter med exempelvis sjukvård och försäkrings­kassa.

Vid årsskiftet upphörde läns­samarbetet och höglands­kommunerna har därefter tittat på alternativa lösningar för samverkan. Då personligt ombud inte är en lag­stiftad verk­samhet har Vetlanda kommun landat i att behovet kan tillgodo­ses inom den befintliga organisationen.

– Behöver man stöd och hjälp så kan man vända sig till god man eller bistånds­handläggare. Det finns insatser som kan vara aktuella för dessa personer, bland annat boende­stöd, ledsagning, kontakt­person eller god man, säger vård- och omsorgs­nämndens ordförande Anders Bengtsson (M).

Han poängterar att de flesta som behöver stöd idag är kända av förvaltningen och fångas upp i den ordinarie verksamheten.

– Men vi kommer givetvis att följa hur detta utvecklas så att ingen hamnar mellan stolarna, säger han.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    500