Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Långsiktig plan tas fram för funktionshinderomsorgen

För att bättre kunna möta framtida behov inom funktionshinder­omsorgen ska en långsiktig plan tas fram med ett helhets­grepp kring både insatser och lokaler.

Udda scckar.

Funktionshinderomsorgsplanen ger ökade möjligheter till bättre framförhållning, bland annat i att möta behoven hos nya målgrupper.

En ny plan för äldre­omsorgen är på väg att antas av politiken. En plan för att lång­siktigt kunna styra, strategiskt planera och utveckla hela äldre­omsorgen. Nu vill vård- och omsorgs­nämnden göra motsvarande plan för funktionshinder­omsorgen.

– Vi behöver ha bättre framförhållning, inte minst för att kunna möta behoven hos nya målgrupper inom exempelvis neuro­psykiatrin. Det kommer att vara ett av våra tyngre dokument, som styr verksamheten, säger nämnd­ordförande Anders Bengtsson (M).

Planen, som är tänkt att sträcka sig tio-femton år framåt i tiden, ska bland annat fokusera på behovet av anpassade bostäder. Idag handlar det främst om gruppbostäder som Vetlanda kommun hyr av kommunala bostads­bolaget Witala­bostäder och även av privata aktörer. Vissa av dessa lever inte upp till de standarder som lagstiftningen kräver idag.

– Husen var nya och anpassade när vi tog över, men sedan har kraven förändrats. Där måste vi titta på hur vi kan ersätta eller göra om dem, säger Anders Bengtsson.

Genom en tydlig plan hoppas nämnden också kunna undvika viten som följt av att man inte kunnat verkställa insatser i tid för att det exempelvis saknats boende­platser.

Planen beräknas ta ungefär ett år att ta fram och under 2021 kommer den troligen att behandlas av kommun­fullmäktige.

– Det är viktigt att den förankras i samtliga partigrupper och att vi har största möjliga samsyn så att planen kan leva vidare även om vi byter politiskt styre efter valet, säger Anders Bengtsson.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    500