Samarbete ska skapa ny attraktiv mötesplats 

Östra Härads Fastighets AB planerar för en exploatering av kvarteret Boken som innebär fler bostäder och en ny, central mötesplats. Från politiskt håll ser man etableringen som ett sätt att göra Vetlanda mer attraktivt och ett steg mot målet om 30 000 invånare år 2030. Förhoppningen är att vara med och utveckla den nya mötesplatsen - Koppar­smedjan, genom exempelvis en scenlokal. 

Carina Bardh, Dan Ljungström, Henrik Tvarnö.

På den här platsen, bredvid bion och bakom HM-huset, ska den nya mötesplatsen Kopparsmedjan byggas med bostäder i kombination med annan verksamhet. Kommunalråden Carina Bardh (M), Dan Ljungström (C) och Henrik Tvarnö (S) är positiva till initiativet och vill utreda möjligheterna för en scenlokal i området.

Östra Härads Fastighets AB har renoverat den gamla bank­fastigheten i hörnet Storgatan-Kopparslagar­gränd som blivit ett vackert inslag i gatubilden i centrala Vetlanda. Nu går fastighets­bolaget vidare med en nyetablering på parkeringsytorna bakom HM-huset och upp mot biografen i kvarteret som kallas Boken.

Vetlanda kommuns plan­avdelning jobbar just nu med att ta fram detalj­planen för kvarteret, vilken beräknas vara klar att tas upp för politisk behandling till hösten.

Östra Härads Fastighets ambition är att göra något bra och positivt med denna centrala tomt genom att skapa en attraktiv mötes­plats med bostäder, biograf, restaurang, kommersiell verksamhet, förenings­lokaler och scenlokal. Från företagets sida hoppas man bland annat att det ska leda till att fler väljer att flytta till Vetlanda istället för att pendla.

Ska utredas

Jag är övertygad om att detta höjer Vetlandas attraktions­kraft. En spännande mötes­plats där det händer saker både under dagtid och kvällstid, säger kommun­styrelsens ordförande Henrik Tvarnö (S).

Från majoritetens sida är man beredd att öppna upp frågan och ordentligt utreda möjligheterna att skapa en mötesplats som Vetlanda så väl behöver.

Vi ser det som en fantastisk möjlighet att tillsammans med det lokala näringslivet göra något som kommer alla Vetlanda­bor till del. Vetlanda ska vara en plats där både människor och företag växer, säger kommunal­rådet Carina Bardh (M).

Detta är en satsning som ligger i linje med de av kommun­fullmäktige antagna målen; att Vetlanda ska vara en attraktiv och nytänkande kommun. Även målet om social hållbarhet stämmer väl in här, säger kommunal­rådet Dan Ljungström (C).

Levande stadskärna

Genom samverkan och samarbete hoppas man kunna skapa en stadskärna med aktiviteter, upplevelser och handel under trygga former även kvällstid. Liknande projekt finns på andra håll i Sverige där Svenska stads­kärnor, ett samarbete mellan bland andra SKR (Sveriges kommuner och regioner), Svensk handel och Fastighets­ägarna, arbetar för att städer runt om i landet ska ha ett hållbart och variationsrikt utbud också efter klockan 17.

En finansierings­modell som har använts i flera andra kommuner ska diskuteras för att se om det finns möjligheter att använda den även här. Det skulle i så fall innebära att ett bolag bildas med Vetlanda stadshus AB som ägare och där delar av vinsten från våra andra kommunala bolag kan användas. Bolaget skulle i fall hyra in sig i lokalerna samtidigt som Vetlanda kommun kan hyra vissa delar för kommunal verksamhet.

Förhoppningen är att kommun­fullmäktige ska kunna ta beslut om kommunens medverkan under hösten 2020.