Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Hållbar framtid på nya förskolan i Himlabackarna 

I en serie texter berättar vi om exploateringen på Himlabackarna. Del 2: förskolan.

Den nya förskolan i Himlabackarna blir den första att byggas helt i enlighet med Vetlanda kommuns funktionsprogram för förskolor. En hållbar, klimatsmart förskola, vilket ska prägla både innehåll och arbetssätt. Åsedaföretaget Granflo Bygg vann upphandlingen och har tilldelats arbetet med att bygga förskolan. 

Byggprojektledare Jonas Fransson och förskolans verksamhetschef Ingela Nyberg på Himlabackarna.

Jonas Fransson, byggprojektledare, och Ingela Nyberg, verksamhetschef förskola, på den plats på Himlabackarna där den nya förskolan ska byggas. Här kommer barnen bland annat att få en stor och varierad utemiljö med närhet till en liten skogsdunge.

Det blir sex avdelningar och utrymme för totalt 100 barn när förskolan på Himla­backarna blir klar. Till det kommer ett tillagnings­kök och en utemiljö med lekpark och tillhörande skogs­dunge.

– Det här blir den första förskolan som byggs helt enligt funktions­programmet för förskolor i Vetlanda kommun som full­mäktige antog 2015, säger bygg­projektledare Jonas Fransson.

Funktions­programmet är ett så kallat styrdokument och beskriver hur en förskola ska se ut och byggas både invändigt och utvändigt för att leva upp till kraven på säkra, trygga och ändamåls­enliga lokaler. Det innebär bland annat att man skapar tillgängliga mötes­platser som främjar lek, kommunikation och socialt samspel utifrån barns inflytande och delaktighet. Här kan du se en skiss över hur området kommer att se ut.

– Hur lokalerna är utformade påverkar vad som händer i verksamheten, hur vi utvecklar samverkan och samarbete och på vilket sätt förskolan kan utmana, utveckla och lära barnen i enlighet med förskolans läroplan, säger Ingela Nyberg verksamhets­chef förskola.

Funktions­programmet har använts vid om- och tillbyggnader av förskolor tidigare och vid samverkan med andra förvaltningars verksamheter. Men förskolan på Himla­backarna blir alltså den första som helt utgår från programmet.

– Det blir en förskola som byggs utifrån ett hållbart, klimat­smart sätt vilket också kommer att prägla utbildningens innehåll. Det här är en fantastisk möjlighet för barn och personal att ta nya lokaler i anspråk och utveckla nya och förändrade arbetssätt utifrån begreppet “hållbar framtid”, säger Ingela Nyberg som menar att förskolan ligger väl i linje med Vetlanda kommuns mål och vision.

– Här omsätts det i praktiken med en attraktiv, hållbar och nytänkade förskola. Det känns riktigt bra och fint!

Granflo Bygg ska bygga

Byggstart för förskolan på Himlabackarna är beräknad till slutet av våren eller början på sommaren och förskolan ska stå klar i slutet av 2021. I mitten av februari annonserades upphandlingen och nu står det klart att Granflo Bygg från Åseda lämnade lägst anbuds­pris och har tilldelats entreprenaden.

När förskolan tas i bruk kommer Esplanadens och Bäckagårdens förskolor att avvecklas.

– Båda dessa har varit tillfälliga lösningar, så det blir en stor kvalitets­förbättring. Dessutom tillkommer 30 nya platser, vilket är välkommet. Eftersom norra delen av central­orten växer är det mycket värt för de familjer som bor där att ha en förskola i området, säger Ingela Nyberg.

Barn som idag har förskole­plats på Esplanadens förskola eller Bäcka­gårdens förskola flyttas automatiskt över till den nya förskolan. Önskar man en annan förskola istället måste man aktivt ansöka om det.

Nya barn kan ställa sig i kö tidigast sex månader före önskat placerings­datum. Har man sina barn på en annan förskola idag och önskar plats på Himla­backarna ansöker man om omplacering.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    500