Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Vilan görs om från särskilt boende till seniorboende

Vilan blir seniorboende från och med februari 2021 när nya Tomasgården tas i bruk.  

Patrik Styrbjörn, Marianne Karlsson, Lena Ottosson och Joakim Hedström framför Vilan.

Vilan ska bli seniorboende och kommer även i fortsättningen vara ett bra och tryggt boende för äldre menar Patrik Styrbjörn, vd på Witalabostäder, Marianne Karlsson, vård- och omsorgschef, Lena Ottosson, kostchef, och Joakim Hedström, funktionschef.

På Vilan, som byggdes 1990, finns totalt 40 lägenheter fördelade på fyra våningar. Det handlar om en-, 1,5-, två- och trerums­lägenheter, där merparten, 32 stycken, är vikta för särskilt boende medan åtta lägenheter utgörs av Kettilsgatans grupp­bostad. I huset finns även förskola med två avdelningar.

Vilan är ett bra boende för äldre, men lokalerna är mindre lämpade för personer med demens och tyngre vårdbehov. Därför har fullmäktige tagit beslut om särskilt ägardirektiv vilket innebär att Vilans inriktning ska vara senior­boende. Omvandlingen sker utifrån att nya Tomasgården tas i bruk i februari 2021.

– Lokalerna på Vilan är inte anpassade efter dagens krav på äldre­boende, vilket fanns med i beräkningen när beslut togs om att bygga nya Tomas­gården, säger Joakim Hedström, funktionschef särskilda boenden.

De äldre som väljer att bo på nya Tomas­gården kommer att erbjudas rum istället för lägenheter. Eventuellt kan hyresnivån komma att påverkas något. Nya Tomasgården är när det är färdigställt ett modernt äldreboende med tillgång till behovs­anpassade hjälpmedel. Boendeformen innebär också ökad tillsyn och att måltider äts gemensamt. På Tomasgården finns även aktivering.

Tryggt boende

Alla som har ett beslut om särskilt boende på Vilan erbjuds en plats på Tomas­gården. De som väljer att bo kvar på Vilans senior­boende ska få sina omsorgs­behov tillgodo­sedda precis som idag, det vill säga genom hemtjänst­insatser.

– Vilan kommer även i fortsättningen att vara ett bra och tryggt boende för äldre, säger Patrik Styrbjörn vd på Witala­bostäder. Vi har inlett arbetet med att utveckla fastigheten utifrån den förändring som är på gång.

I samband med omvandlingen till senior­boende avvecklas köket och matsalen. Istället kommer de som bor på Vilan och har bistånds­beslut att få sina måltider via matdistribution. Aktivering planeras även fortsättningsvis på Vilan men om­fattningen och organisationen för detta är ännu inte bestämd.

Förskolan påverkas inte av förändringen utan får sin mat serverad precis som tidigare, eventuellt ska ett litet tillagnings­kök byggas i anslutning till förskolans lokaler.

Ingen personal kommer att sägas upp.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    500