Bygglov söktes inte för fasad­renovering och fönsterbyte

Witalabostäder har konstaterat att den utvändiga renoveringen av Kantarellen satts igång utan bygglov. Nu kan bostadsbolaget få betala en byggsanktionsavgift.  

Exteriörbild bostadsområdet Kantarellen

Renoveringsåtgärderna stoppades när felet upptäcktes. Nu väntar Witalabostäder på startbesked från miljö- och byggnämnden.

Det handlar om fasad­renovering där balkongernas svarta plattor ersatts med vita samt fönsterbytet där de gamla fönstren bytts ut till nya i ett annat utförande och en annan kulör. Ingreppen är bygglovs­pliktiga åtgärder, men bygglov har i det här fallet inte sökts vilket upptäcktes efter att Witalabostäder skickat frågan till miljö- och bygg­förvaltningen. 5 februari gjordes ett gemensamt platsbesök med inspektion.

– Jag ser förstås allvarligt på detta. Vi har brustit i vårt arbete och det får vi naturligtvis ta konsekvenserna av. Nu kommer vi att se över rutinerna för att undvika och säkerställa att något liknande händer igen, säger vd Patrik Styrbjörn.

Renoveringen stoppad

Renovering­såtgärderna på fasad och fönster stoppades direkt efter att frågan väckts och ansökan om bygglov skickades in samma dag som platsbesöket. Nu väntar Witala­bostäder på ett startbesked från miljö- och byggnämnden. Det kan också bli aktuellt med en byggsanktions­avgift.

– Det är inte klart ännu, men enligt de uppgifter vi fått från miljö- och byggförvaltningen kan det röra sig om en avgift i storleks­ordningen 100 000 kronor, säger Patrik Styrbjörn. Det är samtidigt vår förhoppning att miljö- och bygg­nämnden ser positivt på att vi aktivt lyft frågan.

Påverkar inte hyrorna

Hyrorna för de nyrenoverade lägenheter på Kantarellen är förhandlad och klar och Patrik Styrbjörn poängterar att den ökade kostnad som byggsanktions­avgiften medför i projektet inte kommer att påverka hyres­gästernas hyror.

Witalabostäder påbörjade 2017 ett projekt för en omfattande renovering av Kantarellen och de 98 lägenheter som ryms där, ett projekt i storleksklassen 90 miljoner kronor.

– Fastigheten, som är från 1968, har ett stort kultur­historiskt värde och är därmed en viktig del av Vetlandas historia och framtid. Tillsammans med miljö- och byggförvaltningen har vi en dialog om att delar av exteriören och en trapp­uppgång ska renoveras så att det ursprungliga utseendet bevaras, säger Patrik Styrbjörn.

Ärendet är planerat att tas upp i miljö- och byggnämnden 3 mars.