Mogärde hem­tjänst får årets kvalitets­pris

Vård och omsorgs­förvaltningen har delat ut sitt årliga kvalitets­pris. Mogärde hemtjänst fick ta emot årets första­pris för sitt förbättrings­arbete med ”Genomförande­plan ur Esthers perspektiv”.

Mogärde hemtjänst

Gänget från Mogärde hemtjänst som tog hem årets förstapris.

Tre arbetsplatser fick ta emot diplom och tårta av vård- och omsorgschef Marianne Karlsson och Anders Bengtsson, (M), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Mogärde hemtjänst fick förstapris för att systematiskt och strukturerat arbetat med att förbättra Esthers upplevelse av trygghet och delaktighet.
-Så roligt! Vi är alla en del av det här arbetet, säger Mimmi Kovac, undersköterska på Mogärde. Det är riktigt roligt att vi nu får ett tredje diplom på vår vägg i personalrummet. Vi jobbar på!

Andrapris fick hemsjukvården för arbetet med morgongympa. Motiveringen löd:
”Med en anda av energi, gemenskap och inkludering bidrar hemsjukvårdens morgongympa till en härlig start på dagen, bättre arbetsmiljö och ett glatt humör som sitter i hela vägen hem till patientbesöket. Initiativet har visat på en god uthållighet och kommer med stor sannolikhet bestå över tid.”

Tredjepris gick till personalen på Norrängen för stor kreativitet och engagemang kring att använda musik och dans i det dagliga arbetet, vilket skapar både glädje och känslan av en meningsfull samvaro. Ett enkelt och lättillgängligt grepp som prisutdelarna hoppas kan spridas vidare till andra verksamheter.

-Det är alltid roligt att vi kan visa vår uppskattning till personalen för deras arbete med förbättringar. Det är en viktig fråga för att förebygga avvikelser och för att effektivisera arbetet. Att Esther är i fokus och att vi har kvalitet i genomförandet är a och o, säger verksamhetsutvecklare Gabriella Mathur.